Zpráva o stavu demokracie na Zbraslavi

Zpráva o stavu demokracie na Zbraslavi

13.2.2004 - temnělý sál auly, postávající úředníci před školní budovou ZŠ V. Vančury vyčkávající na konečný rozchod neúspěšného zastupitelstva, asi padesát podpisů pod peticí žádající vysvětlení po starostovi, rozladění lidí v sále i před školou, prostě trapas. Na Zbraslavi však v poslední době jev dost obvyklý. Zastupitelský demokracie má mnoho podob. I toto je jedna z nich. Svolávání zastupitelstva z důvodu oprávněné kritiky opozicí a žádání o alespoň nějaké pracovní úspěchy může být pro koaliční část zastupitelstva velmi frustrující. Nepřímo tím však koalice ukazuje na principiální chyby ve vedení obce které ale nechce vytáhnout na světlo.

Všeobecně se ale prezentuje jinak: koalice která je přeci schopna vládnout má býti kritizována za současný stav veřejných věcí opozicí, která jim do toho ale přeci nemá co kecat. Oni jsou zde přeci jen do počtu. Proč nedrží krok a .....???? Bohužel je ale nutné říci že i tento krok je v rovině obecné přípustný a co hůř politicky brilantní. Body které by jinak vzbudily veřejnou pozornost se tak jednoduše smetly pod stůl a přežehlí se za týden anketou o novém rozpočtu ve Zbraslavských novinách. Tak to funguje. Přestaňme být idealisty!!!
<br><br><b>Oprávněnost kritiky!</b><br>
Ono je to asi opravdu jednodušší kritizovat než vládnout. To bych chtěl na začátku říci jasně, abychom se nedostali do nějaké tvrdší rozepře. Bohudík je ale takto založena demokracie na všech úrovních sociálních společností od dob Démókrata. Sice jsme na to po několik desítek let zapomněli ale měli bychom si zase rychle vzpomenout. Po jistou dobu zde byla přípustná pouze kritika chozraščotně-konstruktivního typu tedy tzv. samosplachovací. O tom že tuto politiku "SAMOSPLACHOVÁNÍ" provozují někteří koaliční politici ještě dnes jsme se přesvědčili právě ve středu 11.2.04. Kritika měla být posledním možným principem provozování veřejné politiky na Zbraslavi. Před ním samozřejmě musí být shoda, dohoda, podpora, stejně jako nesouhlas, neshoda či odmítnutí a samozřejmě protinávrhy, stínování, lobing. Nejhorší variantou ale je když nějaký politický "subjekt" neakceptuje či nezváží protivníkovy připomínky, neboť tím ochuzuje nejen sebe ale i své občany o širší pohled na problém a tudíž i koncenzualitu řešení. Tomu se říká vyloučení. Dojde li k tomuto kroku mluvíme obvykle o nenaslouchání opozici. Tvrdším postupem je ale ignorování protivníka či jeho zesměšňování - z hlediska české politiky velmi oblíbený jev a známý i na Zbraslavi stejně jako kdekoliv jinde. Za ním pak následuje stav řinčení mečů a kovadlin který nazýváme vykopanou sekerou ( pro šošouny vykopanou rozkládací stoličkou - pozn autora )
<br><br><b>Má na to ale Zbraslavská opozice?  </b><br>
Budu-li se držet předchozích principů demokratického politického boje, opozice na Zbraslavi na to jednoznačně má. Předně je neustále odstrkávaná na druhou kolej a za druhé její připomínky nikdo dlouhodobě nebere na zřetel. Koalice na Zbraslavi se ani nepokouší o jednoduchou shodu se svou opozicí natož aby akceptovala její protinávrhy ( jen jedna vyjímka potvrzuje pravidlo: hlasování o privatizaci bytového fondu, ale i to se však dá považovat za podlehnutí zmatečnosti vedeného jednání ). Materiál připravený jako návrh na jednání mimořádného zastupitelstva má hlavu i patu. Obsahuje všechny problémy kterým se radnice již po měsíce vyhýbá natož aby je chtěla občanům vysvětlit. Dobře připravený materiál.
<br><br><b>Co na to radnice?</b><br>
Mlčí. Vedení radnice k tomu nemá co říci! Proč taky?! Vždyť si může dovolit ignorovat své politické odpůrce. Starosta si dokonce nenechal ujít ani příležitost aby střetl dvě jednání najednou. Středeční mimořádné zastupitelstvo a schůzku finančního výboru obce. Tím si samozřejmě zajistil dostatečné alibi pro případné veřejné napadání své osoby. Politický záměr je však jasný. Jednání nesmělo proběhnout neboť by se ve stavu v jakém koalice dnes je, nemohla stát rovnocenným soupeřem své opozici. Chybělo by nejen stranické vedení, ale hlavně početní převaha a tak by se stalo že by se starosta musel najednou o něco začít starat. I když o tom dost silně pochybuji neboť si jaksi nemohu vzpomenout kdy naposledy se mu poštěstilo něco ze svých úkolů úspěšně dovést do konce. A že si jich pamatuji docela dost.
<br><br><b>O co jim vlastně jde</b><br>
Žádost o informování v materiálu opozičních zastupitelů se soustředí na to co je samotným smyslem řízení obce. Nejen o neustále nepředloženém plánu rozvoje obce pod čímž si lze představit konkrétní postoj k řízení obce a jistého STATUS QUO své vlastní politiky, ale i jednotlivé sporné body které se nedostaly ani na body programů minulých zastupitelstev a vyšuměly stejně jako borové lesy Krušných hor. Navíc obsahují i některé poučení ze závěrů kontrolních a jiných komisí které doposud nebyly vedením radnice akceptovány. Konkrétní text si můžete přečíst ZDE Osobně s ním nemohu než souhlasit. "Nehorázná lajdáckost a zamlčování stavu vedení obce za poslední rok a uskutečňovaný nebo přijímaný lobing hraničící snad až s trestním právem bude v příštích letech stát mnoho obětí nejen Zbraslavské občany. Starosta sám už dlouhodobě naznačuje že on se nehodlá stavět za své občany ale za svou politiku. ( osobní pozn. autora )*
<br><br><b>Co se ale stalo?</b><br>
Starosta bohužel nepřipravil pro jednání s opozicí žádný materiál a ani se nepokusil jakkoli tyto body hodnotit. Na základě toho opozice využila práva požádat pana starostu o svolání mimořádného zastupitelstva na kterém by se tyto kroky veřejně diskutovaly a přijaly k nim i patřičná a hlavně závazná rozhodnutí které by pak musel respektovat.
<br><br><b>Jak to dopadlo?</b><br>
Za poslední rok si nepamatuji jediné stanovisko, které by si dokázal současný starosta Ing Valenta obhájit když už sám před sebou tak alespoň před svými občany. Během několika prvních měsíců svého úřadu nebyl schopen vysvětlit ani svůj postoj natož svůj osobní názor pokud k tomu nedostal mandát rady. Nepředpokládám že by dnes byl schopen zodpovědět alespoň jediný z těchto dotazů opozice.
<br><br><b>Jaké je východisko?</b><br>
Ze vzniklé situace je jen pouze jediné východisko. Odstoupení starosty!!
<br><br><b>S čím vlastně souhlasím......</b><br>
Vezmu-li si body k jednání mimořádného zastupitelstva připadají mi jako zásadní pro další fungování obce. Fungování komisí jejichž zastavení ať už přímo či nepřímo způsobilo vedení radnice. Neexistence důležitých studií které by pomohly při hledání budoucího vývoje obce. Nedostatečné pracovní výkony starosty a plnění úkolů zastupitelstva jemu uložených, právní nedostatečnost obce při sjednávání veřejných zakázek a úmyslné zametání nedostatků. K tomu mu silně napomáhá ledabylý výstup z jednání rad nebo zastupitelstev který mnohdy obsahuje zásadní nedostatky. Nemluvím o chybách gramatických. Nikdo nejsme neomylní a ani já se nevyhýbám chybám daných mou přirozeností. Ale mluvím o chybách výkladových při nichž často smysl debaty končí v invencích o nichž neměli zastupitelé během schůze ani potuchy. Toho se žádný profesionální zapisovatel dopouštět prostě nesmí. Některá rozhodnutí i když po technické či právní stránce nemusí příslušet zastupitelstvu by měla být alespoň ze slušnosti presentována před veřejností třeba formou rozpravy na zastupitelském zasedání.
<br><br><b>Závěr</b><br>
Snad závěrem bych mohl podotknout že na Zbraslavi je mnoho zvláštností nad kterými se místy pozastavuje rozum. Jedinečnou je nejen tím že za zakázku za milion korun stanovuje maximální penále tisíc korun ale i třeba radním kterého ještě nikdo neslyšel promluvit. Je-li stejně nerozhodné celé vedení radnice pak si dokážu představit proč z něj padají takové či makové polotovary a není schopen vyplodit jedinou myšlenku. Většinu akcí při kterých v minulém roce vzniklo něco nového či hodnotného si museli vydupat a zajistit občané na svou pěst. Radnice jim v tom nepomohla snad ani jednou. Během roku se ale nějak věci řešily samy a tak zřejmě úřad usoudil že politikou ospalého výkendového letoviska kdesi na jihu Francie se vše zřejmě vyřeší samo.