Zamítavé stanovisko Policie ČR k variantě C dopravního řešení

Zamítavé stanovisko Policie ČR k variantě C dopravního řešení

Vážení sousedé, 

Ráda bych vás informovala o tom, že jsme na konci června obdrželi odmítavé stanovisko (viz příloha) odboru dopravu k námi odsouhlasené variantě C dopravního řešení v obci. Odmítavé stanovisko odboru bylo reakcí na vyjádření Policie ČR, které pro udělení souhlasného stanoviska žádá o písemný souhlas všech majitelů oizemků pod komunikacemi vzadu za obcí. 

V návaznosti na osobní jednání na odboru dopravy na Praze 16 se nám podařilo dosáhnout kompromisního řešení, tedy takového, že o písemný souhlas požádáme pouze ty majitele pozemků, na jejichž pozemcích je umístění příčných zpomalovacích prahů naplánováno. Jedná se o 2 až tři soukromé vlastníky, které jsme již jménem APP, oslovili a požádali je o jejich souhlasné stanovisko. Zbylé zpomalovací prahy budou umístěny na pozemcích MHMP. 

 

O výsledcích jednání vás budeme informovat. 

 

S pozdravem, 

Ing. Denisa Staňková

 

Znění zamítavého stanoviska odboru dopravy Prahy 16: Zamítavé stanovisko odboru dopravy.pdf (1017794)

 

V Lahovičkách, 11. října 2016