Prohlášení Asociace postižených povodní, k výročí povodně, která katastrofálně zasáhla do našich životů a majetků v Lahovicích a Lahovičkách i jinde.

Prohlášení Asociace postižených povodní, k výročí povodně, která katastrofálně zasáhla do našich životů a majetků v Lahovicích a Lahovičkách i jinde.

11.8.2003 - Uplynul rok od tragédie, kterou nikdo nepamatujeme. Na jejím začátku stála lidmi sužovaná příroda a její vzdor. Na jejím konci jsme zůstali my s holýma rukama a se spoustou nezodpovězených otázek, které jsme chtěli klást těm, kteří je mají v popisu práce. Jejich odpovědi však nepřicházeli dost rychle na to, abychom mohli dál čekat. Tak jsme začali mocipány trochu zlobit. Jaký byl výsledek? Vymohli jsme si trochu arogance, trochu slibů, a také nabídku na odkoupení našich nemovitostí.

K aroganci se nemá cenu vracet. Zastavme se ale u slibů. Bylo nám například slíbeno, že bude odstraněna tak zvaná trefilova skládka, která násobí naše ohrožení v místě kde žijeme. To je obecně známý fakt, mnohokrát veřejně probíraný. Tato skládka je umístěna v Katastru Velké Chuchle je v inundačním území řeky Vltavy v místě, kde skládkování zakazuje pražská vyhláška č. 32 z roku 1999. V místě, kde brání průtoku větších vod! Tato skládka nejen že není odstraněna, ale stále se na ní naváží. Nikdo z kompetentních není schopen, /nebo ochoten?/ udělat přítrž řádění jednoho škůdce! Mají oporu ve vyhlášce, mají policii a velí městské policii ale nekonají! Musí vědět, že každý náklaďák, který bude jednou magistrát odvážet bude stát město jen za skládkování 3 až 5000 Kč. To je výdělek Trefila, který u nás ten odpad stále odkládá a odložil ho tam již za desítky milionů! Že by se s někým dělil? Jestli se nedělí s nikým, tak proč v Lahovičkách před skládkou nestojí městský policajt a nekoná? Byl by to asi nejpřínosnější městský úředník, co zachycená fůra, to 5000, které magistrát nemusí jednou zaplatit. Ptáte se kde se ten odpad stále bere? Tak například, je potřeba uklidit po povodni v Rdotíně, MČ Radotín dá zakázku firmě XY na odklizení povodňového odpadu. Firma XY si najme firmu Trefi a už to jede do Lahoviček. Tento případ je zdokumentován námi i policí Barandov. Když si k tomu přidáme odhodlání magistrátu budovat na řece pod naší obcí protipovodňové bariéry, které opět zvednou případnou další velkou vodu u nás, tak by se mohla zdát nabídka magistrátu na vykoupení našich nemovitostí východiskem z naší nouze a naším malým vítězstvím.

ALE! Ale není to východisko pro všechny lahovické. Jsou zde i lidé kteří mají domy velmi staré a cena za tyto nemovitosti by jim neumožnila pořízení nového domu. Jsou zde lidé staří, kteří nemají sílu začínat znovu. A máme všichni něco společného, nechceme bydlet v panelácích a podobně, jsme zvyklí na vlastní dům a zahradu. Možná, kdyby magistrát s nabídkou přišel dříve než většina z nás poslední peníze z vyplacených pojistek utratila za opravy, bylo by rozhodování lehčí. KDYBY!

Jsme přesvědčeni o tom, že největším vítězstvím pro všechny lidi potenciálně ohrožené povodněmi bude, když se problém povodní konečně začne řešit se zdravým rozumem a citem. Pak si určitě nebude Praha řešit své betonové zdi sama, čímž řeší pouhé důsledky povodně a zároveň tím ale škodí jiným lidem. Pak jistě bude tým expertů hledat řešení na odstranění příčin vedoucích k povodním na celém povodí. Možná to bude na přehradách možná jinde.
Ale určitě se nebude opět porušovat doporučení odborníků, jak je tomu dnes například při rekonstrukci lahovického mostu. Víte že vodohospodáři navrhovali několikrát jej prodloužit? Co bude Radotínu platná betonová zeď když se rozbouřená Berounka prostě pod most nevejde?

Co na to všechno lahovičtí? Kdybychom je neznali, řekneme že se u nich střídá vztek s bezmocností, ale oni bezmocní nejsou. To již si mocní ověřili. Tak že zatím zůstává vztek.