Nový návrh dopravního řešení v obci

Nový návrh dopravního řešení v obci

V Lahovičkách, 24. listopadu 2015

Vážení sousedé,
 
Obdržela jsem od MČ Praha Zbraslav nový návrh dopravního řešení v naší obci, který zpracovali projektanti z firmy Czech Consult na základě podnětů ze sousedské schůze, která se uskutečnila v červnu letošního roku v klubovně APP a na které se projednávali předchozí návrhy dopravního řešení. Nový návrh, tzv. variantu "C" naleznete níže. Do konce tohoto týdne ještě vyvěsíme tištěnou verzi do letní šatny (pergoly) u dětského a sportovního hřiště tak, aby si ji mohli prohlédnout i ti, kteří nemají přístup k počítači a internetu.
 
Všichni obyvatelé Lahoviček dostanou do schránek do konce tohoto týdne také informační leták s upozorněním, že nový návrh je hotový a je potřeba, aby si ho prohlédli, prostudovali a nejpozději do 31. prosince 2015 zaslali, či příslušným osobám předali své připomínky, pokud nějaké budou mít. Své připomínky můžete posílat emailem mně, Tomášovi Pelikánovi, či přímo panu Vackovi na MÚ Praha Zbraslav. Druhou variantou je, že vaše připomínky vhodíte do schránky mně, či Tomášovi Pelikánovi nebo donesete osobně na úřad k rukám pana Štěpána Vacka. 
 
V průběhu ledna příštího roku budou všechny připomínky (pokud nějaké budou) prostudovány, příp. zapracovány do této varianty "C" návrhu. Návrh, který vzejde po prostudování případných připomínek, nám bude znovu na veřejné schůzi představen a následně budeme požádáni o jeho konečné odsouhlasení. 
 
V případě dotazů k novému návrhu dopravního řešení se prosím s důvěrou obracejte na pana Štěpána Vacka (odbor místního hospodářství, MÚ Praha Zbraslav), který na ně bude schopen nejlépe po odborné stránce reagovat.  
 
Na konec bych vás všechny chtěla požádat, abyste novému návrhu věnovali patřičnou pozornost a budete-li mít k němu připomínky, prosím, zašlete je do výše uvedeného termínu, tedy nejpozději do 31. prosince 2015.
 
Předem děkuji.
 
S pozdravem a přáním příjemného večera, 
Denisa Staňková