Nové dopravní řešení v obci - konečně bude!

Nové dopravní řešení v obci - konečně bude!

V Lahovičkách, 7. listopadu 2017

 
Dobré odpoledne, vážení sousedé, 
 
Schválená varianta C dostala v září letošního roku konečně všechna povolení od oprávněných úřadů státní správy a během tohoto týdne by měla firma Pražské služby začít s montáží retardérů a dopravních značek. Bohužel neznám přesnou lhůtu, kdy bude vše hotové. Věřím, že nejdéle do konce listopadu. A zároveň pevně doufám, že toto řešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění tranzitní dopravy v naší obci. V rámci schvalovacího procesu bylo rozhodnuto o odstranění dvou retardérů. Jedné se o retardér na křižovatce - K Zahradám a Na Staré a o jeden retardér před dětským hřištěm. U dětského hřiště tedy bude namontován pouze jeden retardér ne dva. Jeden retardér je zde s ohledem na bezpečnost dětí nutností.
 
V listopadu nebude dále provedeno značení na silnici (dej přednost v jízdě) vzadu za rybníkem na křížení silnic "Jahodačka" a "K Sádkám" z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Pro správné zaschnutí barvy je potřeba teplot kolem 15C. Značení tedy bude doplněno později, někdy na jaře příštího roku.
 
Dále zjišťujeme možnost umístění přechodu pro chodce mezi chodníkem u cesty paní Klánové (ulice K Řece) a rybníkem tak, aby bylo možné přejít silnici K Sádkám ještě bezpečněji než nyní. Víme, že zde přechází hodně našich spoluobčanů. V neposlední řadě bych Vás ráda informovala o tom, že rekonstrukce vnitřních komunikací (Na Staré, Ke Stanici, K Řece, K Zahradám) a chodníků v naší obci by měla brzy získat veškerá stavební povolení a pak už bude pouze na MHMP, zda li uvolní finanční prostředky a my se dočkáme nových chodníků i silnic bez děr.
 
Tolik ode mne... přeji všem příjemné odpoledne a těším se na viděnou na nějaké z dalších plánovaných akcí APP... např. Halloween tuto sobotu, Mikulášská, či sousedské vánoční posezení.
 
Denisa S.