Čarodějný slet v Lahovicích

Čarodějný slet v Lahovicích

7.5.2004 - Jako každý rok tak i tentokrát se v Lahovičkách sešli místní lidé posledního dubna na společném mejdanu. Letos o to zajímavějším protože poprvé bylo možno k tomuto setkání použít tzv. Děcák. Tedy dětské hřiště které po dlouhý čas zahálelo a neskýtalo Lahovickým svůj prostor pro společnou zábavu a maminkám místo k zanechání ratolestí napospas písku a skluzavce. V původním prostoru požární zbrojnice bylo dětské hřiště zřízeno svépomocí v šedesátých letech minulého století. Bylo vždy zpravováno svépomocí až do doby kdy byl vchod obehnán plotem a zanechán svému osudu v polovině devadesátých let. Krátce po povodni v roce 2002 ale došlo k destrukci zdiva i krovů u obou budov v areálu Hasičské zbrojnice a tak se skládka starých stavebních buněk a různého materiálu který sem kdosi navezl ztratila stejně jako oba domky. Původní místo bylo na náklady města zrekultivováno a za pomoci grantové politiky zde pomalu ale jistě vyrůstá dětské hřiště nové, lepší a bohatší o budovu společenskou. Tedy budovu - o takovou budku. Nám ale stačí!A právě ta a její blízké okolí se stalo dějištěm tradičního Lahovického čarodějného sletu. Jaký byl? To víme všichni. Byl skvělý. Několik fotografií které jsem ještě pevnou rukou stihl ( :-) Vám nabízím TADY k prohlídnutí. A že jsme vydrželi místy až do svítání to snad připomínat také nemusím. Nový Lahovický děcák je skvělé místo a bude jak doufáme do budoucna hojně využíván ke společenským a neméně „kulturním“ akcím v průběhu celého roku. Kdy by mohla být nejbližší další slavnost? Co třeba kolem dvouletého výročí povodně? Dávám zde k diskuzi zda je to dobrý nápad.