Změna územního plánu právě začíná

Změna územního plánu právě začíná

3.3.2004 - Pražská městská rada na svém zasedání 24. února vzala na vědomí záměr zahájit práce na revizi územního plánu hlavního města. Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a zároveň uložila zahájit pořízení dalších a možná posledních změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy před jeho revizí. Do změny budou zahrnuty podněty doručené do 30.4.2004. Územní plán hlavního města Prahy byl na základě souborného stanoviska (schváleného v říjnu 1996) zpracován a projednán v letech 1996-1998, poté schválen v pražském zastupitelstvu 9. září 1999 s platností od 1.1.2000 do konce roku 2010.
<br><br> Zpráva převzata ze Serveru http://www.praha16.cz