Zbraslavské noviny bez polemik jsou velká nuda!

Zbraslavské noviny bez polemik jsou velká nuda!

21.5.2004 - braslavské noviny zavádí novu ediční politiku zaměřenou na příjemné čtení doplněné o barevné fotografie. Upřednostňována jsou nekomplikovaná témata a nové informace, které však nesmí obsahovat osobní názory. Osobní názory občanů a zastupitelů opozice na aktuální a ožehavé problémy městské části jsou vyloučeny jako zloba a zášť otravující jinak zdravé politické ovzduší.

<br>Chápu, že by se koalici ODS a Nezávislých žilo velmi pohodlně v takové idyle, v prostředí, kde lidé nemají své osobní názory. Ať se však na to dívám z jaké chci strany, musím s lítostí - pro několika volebními obdobími unavenou koalici - konstatovat, že lidé mají své názory a chtějí o nich diskutovat. Zbraslavské noviny jsou tím pravým místem – jsou financovány z veřejných prostředků a mají proto veřejnosti sloužit. Zbraslavské noviny jsou již svým názvem předurčeny široké veřejnosti a pokud chtějí dostát svému poslání nemohou se měnit na radniční věstník. V tom by si redakce měla velmi rychle udělat jasno.
<br>Lidé na Zbraslavi mají zájem o věci veřejné a vyjadřují se k nim. Opozice ani veřejnost nenesou žádnou vinu na tom, že nové vedení obce nezvládá svoji roli, že Zbraslav představuje vlak, který jede bez proškoleného strojvůdce a průvodčích neznámo kam. To, že redakce Zbraslavských novin odmítá publikovat materiály dokládají tento neblahý stav, fakticky znamená vyloučení „neloajální“ veřejnosti ze správy obce. Neboť i opozice, ať již ta politická či občanská, by tu měla mít své nezcizitelné místo. Jinak stěží můžeme mluvit o občanské společnosti a plnohodnotné demokracii.
<br>Občané se obrací na opozici v naději, že ji pomůže. Velmi často to činí až poté, co neuspěli na radnici. Opozice je tak pro ně příslověčné stéblo pro tonoucího. Jedná se o problémy nejrůznějšího řádu, od problémů s parkováním přes nedostatečné informace až po zásadní požadavky. Nová politika Zbraslavských novin nejen že stigmatizuje jedince s vlastním názorem, ale především z věcí veřejných činí neveřejné, degradujíc je na „osobní záležitosti“. To je vážná vada místní demokracie.
<br>Situace je o to vážnější, že skolabovala druhá a poslední možnost k debatě, a to veřejná zasedání místního zastupitelstva. Ta v poslední době doznala výrazné změny zamezující projednávání aktuálních problémů. Pravděpodobně došlo k proškolení dosud „naivního“ vedení obce. To nyní dokáže několika precizními formulacemi udusit jakoukoliv svobodnou debatu. Do výbavy jinak chudičkého slovníku byly zařazeny výroky, před kterými není úniku: „Držte se věci!“ „Máte nějaký návrh usnesení?“ „To je Váš soukromý názor!“ apod. Pomocí těchto floskulí je zmařen kažný pokus o debatu. Role místních novin se za této situace stává o to významější.