Zbraslavské jaro

Zbraslavské jaro

KDY - 31.5.2006 - Praha - Londýn - Pretórie

,malý koncertní cyklus se zahraniční účastí

31.5.2006Michal Hanzal


zahajovací cembalový koncert

na programu D. Scarlatti


MgA. et MgA. Michal Hanzal - varhany, cembalo

Po získání základního hudebního vzdělání navštěvoval Konzervatoř v Praze. Studium zakončil v roce 1996 absolutoriem v oboru tuba (prof. P. Trnka) a varhany (prof. J. Popelka). Ve studiu pokračoval na AMU, kde nejprve absolvoval v roce 2001 varhany (prof. J. Popelka) souborným provedením Umění fugy J. S. Bacha a roku 2005 absolvoval jako další nástroj na AMU cembalo (Prof. G. Lukšaité-Mrázková). V roce 2002 a 2003 studoval navíc formou doplňujícího studia na katedře staré hudby Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku. Během svého studia získával doplňující zkušenosti na četných mistrovských kursech a interpretačních soutěžích doma i v zahraničí (finalista soutěže Pražské jaro) a účinkoval na několika mezinárodních hudebních festivalech.
Michal Hanzal působí jako varhaník v Husově sboru na Zbraslavi a je zakládajícím členem sdružení AULA REGIA.


2.6.2006Anthony Noble (Anglie)


cembalový koncert

na programu S.L. Weiss, J.S. Bach


Anthony Noble je absolvent Trinity College of Music v Londýně a řádný člen společnosti Royal College of Organists.

Anthony Noble is an Honours Graduate and Fellow of Trinity College of Music, London, an Associate of the Royal College of Organists and holds the degree of Doctor of Philosophy from the University of Southampton.  He has been awarded a number of prizes as both instrumentalist and conductor. Dr Noble spent ten years as Organist and Rector Chori of Farnborough Abbey where his liturgical and concert performances, as well as recordings and broadcasts gained a considerable reputation.  He now teaches and lectures (he has frequently been invited back to Trinity College, and has lectured at Oxford University,), is harpsichordist in the ensemble Le Divertissement du Roi, works extensively as an organ and harpsichord recitalist (having given recitals all over England - including recent years’ London Early Music Exhibitions - and on the continent), conductor, accompanist and continuo player. He also remains active as a musicologist, specialising in the study of issues relating to the performance of 17th and 18th century keyboard music and he is a contributor to the recently published New Oxford Dictionary of National Biography.  His numerous recordings as harpsichord and organ soloist, accompanist and conductor have received significant critical acclaim.  Reviews have described his performances as ‘fascinating’ and ‘exemplary’ and being ‘of cerebral and digital brilliance’. They have also commented on his ‘fine sense of phrasing’, and the ‘poetry’ of his playing.


3.6.2006Cantores Pragenses (ČR)


koncert duchovní hudby

na programu M. Haydn, J.A. Motzart, J.J. Ryba


Cantores Pragenses (původní název Svatojakubský sbor a orchestr) byl založen v roce 1951 dirigentem Josefem Herclem, v roce 2003 jeho práci převzal nový umělecký vedoucí  Tomáš Čechal. Práce sboru se soustřeďuje na interpretaci zejména české duchovní hudby 18. a 19. století. Reperotár sboru zahrnuje skladby evropských autorů období renesance, baroka, klasicismu i romantismu, v neposlední řadě i českou a světovou tvorbu 20. století a díla soudobých autorů. Některá jejich díla byla zkomponována přímo pro sbor.

V roce 2005 sbor nastudoval a v české premiéře provedl dílo Michaela Haydna „Missa Sancti Hieronymi“. V letošním roce chce tímto dílem oslavit 200. výročí úmrtí autora několika koncerty v pražských kostelích. V plánovaném programu kromě mše Michale Haydna zazní i dílo W. A Mozarta (Adagio ze Serenády Es dur) a Jana Jakuby Ryby.
Sbor Cantores Pragenses účinkuje nejen v Praze a v Čechách, ale zúčastnil se několika sborových festivalů i v zahraničí. Sbor působí při bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském a nyní bude poprvé vystupovat v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi.

Ventova dechová harmonie je soubor věnující se převážně interpretaci hudby 18. a 19. století, kterou zakládá na badatelské práci s autentickými prameny dochovanými v našich a zahraničních hudebních archivech, s poučením  na dobovou praxi.

Speciální pozornost věnuje tento soubor oživení díla českého hobojisty a skladatele z významného okruhu citolibských hudebníků, Jana Nepomuka Venta (1745 – 1801), znalce dechové harmonie, jehož zdařilé adaptace Mozartových oper vzbudily ve své době zaslouženou pozornost a které uvádí Ventova dechová harmonie postupně v novodobých premiérách. Zásluhou souboru dechové harmonie tak objevuje posluchač specifickou krásu a hodnotu skladeb zapomenutých a namnoze neznámých.


4.6.2006Willie Steyn (JAR)


varhaní koncert

na programu F. Mendelssohn-Bartholdy a dalšíWillie Steyn je skvělý mladý varhaník a organizátor kulturních akci z jihoafrické Pretorie.

Willie Steyn was born in 1971 in Pretoria, South Africa. and started his music studies at the age of 7 with Roleen Steyn. His formal organ tuition started in 1987 with Riaan Steyn. From 1990-1994 he studied organ with Niel Pauw at the University of Port Elizabeth wherafter the B Mus degree was warded to him with distinction. During 1994 he studied organ with Jan Raas at the Utrecht Concervatoire in The Netherlands, followed by a six month study visit to Prague under the guidance of Jaroslav Tuma. After his return to South Africa, the M Mus degree as well as a Performance Licentiate in Music from the University of South Africa was awarded to him, both with distinction. Willie regularly performs in South Africa and is organist of the Pretoria East Dutch Reformed Church. He is also the coordinator of the Unisa Music Foundation, organising concerts, national and international music competitions. He is currently enrolled for the D Mus degree at the North West University in South Africa under the guidance of Prof Daleen Kruger.