Zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav

Zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav

28.6.2006 - Zřejmě poslední předprázdninové zastupitelstvo MČ Zbraslav proběhne již podruhé v jiných prostorech než bylo dosud obvyklé. POZOR!! Zasedání proběhne v Městském domě v ulici U malé řeky 3. Tedy v budově kde je umístněna knihovna a obřadní síň naší městské části.
 Na pořadu jsou tyto body:


1) Zahájení

2) Volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

3) Schválení programu jednání

4) Kontrola usnesení 27. zasedání zastupitelstva městské části

5) Interpelace a dotazy občanů

6) Navýšení rozpočtu o dotaci na vybudování Central parku

7) Navýšení rozpočtu o dotaci na rekonstrukci lesoparku Bevedere

8) Navýšení rozpočtu o dotaci na rekonstrukci chodníku v ulici Boženy Stárkové

9) Navýšení rozpočtu o dotaci na výměnu oken v budově ZŠ

10) Navýšení rozpočtu o dotaci na dokončení rekonstrukce Městského domu

11) Navýšení rozpočtu o dotaci na vybudování oplocení sportovního areálu v Lahovičkách

12) Navýšení rozpočtu o dotaci na rekontrukci Karlova stánklu

13) Žádost o svěření domu v ulici K Radotínu

14) Návrh změn návrhu územního plánu

15) Závěr

Na zasedání zve starosta

Ing. Petr ValentaMateriály jsou k vyzvednutí na radnici