Vy byste měli to svědomí se podepsat proti zdi?

Vy byste měli to svědomí se podepsat proti zdi?

20.10.2004 -  Sedíte doma v křesle? Představte si čáru asi ve výšce 1,5 metru. To je tam, kde většina obýváků má vypínač od lustru. Od té čáry všechno dolů (ale opravdu všechno, včetně fotografií vašich dětí) vyhoďte do bahna na ulici. Z toho, co je nad čárou ponoru si můžete něco nechat.


Jako občan postižený povodní jsem se zúčastnil diskusního večera o zdi, která má být postavena v rámci protipovodňových opatření. Sešla se tu skupina občanů, kterým se nelíbí, že má být postavena protipovodňová zeď (a proto sepsali a rozšiřují petici proti zdi), se skupinou občanů, kteří ji zoufale potřebují (a proto sepsali a rozšiřují petici na podporu zdi). Bohužel se pořadateli diskuse dr. Rybovi nepodařilo zajistit účast ani odborníků na protipovodňovou ochranu, ani na ochranu proti hluku. Proto některé obavy, např., že spodní vody za zdí se při povodni zvednou a už neodtečou, nebylo možno uspokojivě vyvrátit ani potvrdit. Celý večer se ostatně ze strany odpůrců zdi nesl v tónu absolutní nedůvěry v odborníky - projektanty. Já tedy taky přesně nerozumím, jak je to možné, že v bezdušových pneumatikách zůstává vzduch, ale denně jim svěřuji život. A pokud jde o tu zeď, půjčil jsem si na stavebním úřadu dokumentaci a dosti podrobně ji prozkoumal, aniž by mne problém spodní vody zneklidnil.
Pokusím se shrnout základní argumenty věcného obsahu pro i proti, které jsem v diskusi nebo po ní zachytil:


PROTI ZDI:


Díky zúžení koryta dojde při povodni ke zrychlení proudu a zvednutí hladiny na Závisti.

Díky odrazu od zdi se zvýší hladina hluku na Závisti.

Ta zeď nebude krásná, kdo se má na to koukat, beton do přírody nepatří, kde se budeme procházet.


Zejména první dva argumenty považuji za pravdivé, ten třetí už moc ne,  protože o přírodě ani o estetice ten, kdo na té silnici jednou chvíli postál, nemůže mluvit. V místě stavby zdi, tj. podél ulice K Přehradám, se procházejí jen milovníci hluku motorek a smradu náklaďáků z lomu. Ale jsou ještě další argumenty proti zdi, jako třeba podezření na korupční jednání betonářů, podezření, že zeď nebude fungovat (stejně dojde k zatopení a voda nebude pak moci odtéct), občanům se předkládá jen jedna varianta, ale oni by chtěli diskutovat o více verzích resp. o tom, která by se jim líbila lépe.

Tyto argumenty však považuji za zástupné. Podezření na korupci nikdy nevyvrátíte. Jestli nedá starostovi betonář, přidal bych mu já, abych už nemusel v životě pytlovat knihy a kácet mrtvé stromy. Voda odteče kanalizací pod tělesem silnice stejně, jako odtéká teď. Snahu o to, nechat laiky vybrat z různých variant chápu stejně, jako byste je chtěli nechat rozhodnout,  jestli v převodovce vašeho automobilu má být mogul nebo ekologický slunečnicový olej. A diskuse o tom, jestli zeď ano nebo ne je stejná jako uvažovat o tom, jestli v převodovce má být mogul nebo nic. Třebas byste i dojeli, ale spíš ne. 

Argument, že zeď se nemá stavět, protože by možná nemusela fungovat, také neberu. Každý z nás zamyká dveře svého domu i když dobře ví, že průměrně šikovný zloděj potřebuje na vylomení vložky maximálně půl minuty. Takže odmítnout zeď z tohoto důvodu je stejné jako odmontovat zámek u vstupních dveří. Vy byste si to doma udělali?  Zachytil jsem dokonce závistivou poznámku, že někteří lidé si z pojistky za povodeň finančně pomohli. Toto selhání zdravého rozumu přičítám jen emočnímu vypětí, které při schůzi vládlo.


Ale zpátky k věcným argumentům PRO:


Zeď zabrání zatopení celé dolní Zbraslavi od lomu až k mostu přes Krňák.

Zeď sníží významným způsobem (již dnes nadlimitní) hladinu hluku v celé dolní části Zbraslavi a to nejen v povodňové oblasti

Zeď umožní další život a stavební rozvoj spodní části města na dosud nezastavěných plochách v intravilánu obce, včetně parcel po zdemolovaných domech.Opět existuje řada dalších podpůrných argumentů věcné povahy, jako např. že se sníží úroveň znečištění zplodinami v obytné oblasti podél zdi, pojišťovny přestanou odmítat v postižené oblasti pojišťovat apod.

Zejména argument ochrany proti hluku a zplodinám považuji za opomíjený a velmi podstatný. Sám jsem prováděl amatérská měření a současná úroveň hluku  v obytné zóně překračuje hygienický limit pro denní i pro noční dobu. Proto variantu přenosné zdi, tj. postavené jen v době povodně, považuji za špatnou.Ať to obracím z kterékoliv strany - když porovnám argumenty věcné povahy pro a proti, vychází mi jednoznačně, že zeď postavena být má.A teď se teprve dostanu z roviny věcné do roviny emocionální, která mi připadá možná ještě důležitější. Vyskytly se totiž hraběcí rady, že by se peníze určené na stavbu zdi měly dát na konto, ze kterého by se při povodni vyplácelo postiženým. Uvedu několik příběhů ze svého okolí, za jejichž pravdivost ručím, ale jména neuvedu.

Znám rodinu, které zůstalo jen oblečení na sobě, jinak nic (z ubytovny pošt). Vím o pánovi, který byl ilustrátor a přišel o svoji celoživotní práci. Ještě týden po povodni neuklízel škody jako ostatní, ale seděl na zahradě a zapisoval si názvy knih a originálních grafik,  které už začínaly plesnivět. Znám rodinu, které se doprostřed nucených rekonstrukčních prací po povodni narodilo miminko – tu paní obdivuji. Znám jinou paní, která při každém zvýšení hladin na Šumavě telefonuje plna obav svému synovi. Znám staršího pána, který povodeň zvládl vcelku dobře, ale od jeho vnoučete vím, že občas sedí a pláče.
Tihle všichni ochranu před povodní potřebovali. Vy byste jim místo toho zaplatili? Kolik?

Po povodni se vzedmula obrovská vlna solidarity a spousta lidí chodilo postiženým pomáhat. Dodnes nevím jak se odvděčit těm, kteří chodili k nám. Proto pokud vás můj článek přesvědčil, že závažnější jsou argumenty PROTI, podepište petici proti zdi. Pokud si ale myslíte, že byste mohli vyplaveným ještě jednou trochu pomoci, přijďte prosím do Zaběhlic do prodejny Anna v Žitavského podepsat petici na podporu zdi.   


Děkuji

 

Karel Pašek

Zbraslav