Veřejné projednání dopravní situace v obci

Veřejné projednání dopravní situace v obci

V Lahovičkách, 21. června 2015

 

Vážení sousedé, 

 

Ráda bych vás všechny jménem APP i MČ Praha Zbraslav pozvala na čtvrteční veřejnou diskuzi týkající se možností, jak řešit dopravní situaci v obci. Diskuze se uskuteční od 17:00 v budově APP (Strakonická 125) viz oficiální pozvánka níže. 

Hlavním cílem této diskuze je společně nalézt řešení, jak zamezit zneužívání ulice K Sádkám bezohlednými řidiči, kteří tudy často podjíždějí Strakonickou ulici. A zároveň zajistit, aby i na této komunikaci řidiči dodržovali rychlost stanovenou pro průjezd obcí, tedy 50 km/h.1

Většina z vás již byla seznámena s předchozím navrženým řešením dopravní situace v obci, kterou vypracoval Ing. Matras z firmy Czech Consult pro MČ Praha Zbraslav. Pro jistotu toto řešení opět přikládám:

Příloha - varianta B.pdf (928,7 kB)

Tato varianta byla nejprve většinou z nás na konci loňského roku schválena, avšak v dubnu tohoto roku zamítnuta. Proto se APP společně s MČ Praha Zbraslav rozhodlo uspořádat nové veřejné projednání, na kterém bychom společně s vámi se všemi chtěli nalézt nové řešení dopravní situace v obci. Diskuze se osobně zúčastní také Ing. Matras, který bude připraven odborně reagovat a odpovídat na vaše dotazy týkající se této problematiky.

Cílem je nalézt takové řešení, které vyřeší výše nastíněný problém a zároveň to bude řešení, které bude vyhovovat nám všem. Prosím proto o vaši co nejpočetnější účast.

 

Děkuji za pochopení a těším se s vámi ve čtvrtek na viděnou!

 

S pozdravem, 

Denisa Staňková

 

pozvánka.pdf (43870)