Vážený pane starosto,

Vážený pane starosto,

15.9.2003 - obracíme se na Vás s žádostí o přesun zahájení svolaného zářijového zasedání místního zastupitelstva. Nevyhovuje nám Vámi zvolená hodina, tj. jedna hodina po poledni a žádáme Vás důrazně o navrácení zahájení na obvyklý čas tedy na 17,30 hod. a o oznámení této změny.


Svolat první poprázdninové zasedání zastupitelstva na časnou odpolední hodinu považujeme za účelové jednání, které má zabránit účasti veřejnosti – což je v příkrém rozporu se smyslem veřejných zasedání. Na jednání je řada vážných problémů k řešení, o to více je nutná účast veřejnosti. Obdrželi jsme podněty od občanů v této věci a i to je důvodem naší žádosti.

Máme zato, že Vaše jednostranné rozhodnutí ve věci zvolení hodiny pro zahájení ještě více sníží důvěryhodnost voleného zastupitelstva naší městské části v očích občanské veřejnosti. Naše snaha je však zcela opačná. Pokud je Vám tento náš důvod cizí, odkazujeme se na platný Jednací řád zastupitelstva městské části Praha - Zbraslav, který nám umožňuje žádat o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a žádáme Vás tedy o jeho svolání na středu 17. září 2003 od 17,30 hodin do budovy Základní školy Vladislava Vančury. Dále Vás žádáme o zařazení bodu Různé, který byl pro nás z neznámého důvodu z programu vynechán.


Upozorňujeme Vás, že v této věci požádáme o součinnost i ostatní zastupitele.


S pozdravem


následuje pět podpisů opozičních zastupitelů