Vážení sousedé,

Vážení sousedé,

17.5.2003 - zvu Vás na poradu, která se bude konat dne 24.5.2003 od 17 hod. v Autobenexu. Kde bychom se měli poradit o dalších krocích k zabezpečení optimální ochrany Lahovic a Lahoviček. Informujte prosím o tomto termínu co nejvíce sousedů. Na tento termín budou k nám pozváni stejně postižení občané MČ Sedlec.  Rádi bychom se s vámi poradili o dalších krocích a slyšeli Vaše názory.


Pro Vaši informaci:Dne 15.5. došlo k setkání s náměstkem primátora Ing. Paroubkem. Za nás se jej účastnili J. Elmer, S. Hasenkopfová a Ing. Kubec. Náměstek byl seznámen s možností ochrany Prahy pomocí změny funkce Vltavské kaskády.

Dne 16.5. se sešel ještě jednou Ing. Kubec s náměstkem Burgemaisterem.

Na 27.5. máme spolu s Ing. Kubecem domluveno setkání s bývalým primátorem Kaslem, na stejné téma.

Jak možná víte magistrát konečně započal s úklidem své povodňové skládky v Lahovičkách.

Dostal jsem pozvání k podání vysvětlení ohledně 7.5. na odbor občansko správní Prahy 16. Rád tam podám vysvětlení.Pěkný den

 

Elmer