Valná hromada APP

Valná hromada APP

V Lahovičkách, 17. dubna 2016

Vážení spoluobčané, 

Chtěli bychom vás informovat, že se tuto sobotu, 23. dubna 2016, uskuteční valná hromada naší asociace (APP). Rádi bychom vás na tomto setkání informovali o činnosti APP, o finanční situaci spolku a zároveň bychom vám rádi představili nové kandidáty z řad našich sousedů, kteří se do toho rozhodli jít na příští dva roky s námi. Součástí valné hromady tedy bude i hlasování o těchto nových kandidátech pro další funkční období. 

Kandidáti do rady APP:

1. Jiří Mareš

2. Martin Kubačák

3. Zuzana Josková

4. Tomáš Rokos

5. Denisa Staňková

6. Jan Stehlík

7. Tomáš Pelikán

 

náhradníci: Mirek Dušek, Lucie Žufníčková, Martin Hrbáček

 

Kandidáti do revizní komise:

1. Lenka Butorová (nově také pokladník spolku)

2. Karel Vaidl

 

Nová rada také připravila vizi pro další funkční období. Součástí vize jsou tři úkoly, které bychom měli být schopni v horizontu dvou let naplnit. Jedná se o krátkodobé cíle, nikoliv o dlouhodobé cíle a nezahrnuje problémy, jejichž realizaci a uskutečnění nejsme sami schopni ovlivnit. Tím mám na mysli velké problémy, které nás trápí jako jsou PPO, černá skládka, či těžba štěrkopísků. Na tyto věci nezapomínáme, ale bohužel nejsme schopni tyto problémy sami řešit. Zde se můžeme stále jen připomínat na správných odborech a urgovat nalezení řešení, ale více dělat nemůžeme. Nová rada proto svou vizi postavila na cílech, které naplnit můžeme. Patří mezi ně:

 

1. Otevřenost - zlepšení komunikace směrem ven ke spoluobčanům, zlepšení informovanosti obyvatel o dění v APP, více příspěvků a aktuálních témat na stránkách APP, příp. vznik skupiny na facebooku

 

2. Komunitní život - lépe propojit a zapojit obyvatele do dění v obci, více akcí pro dospělé nejen pro děti, ale nadále pořádat již osvědčené akce pro děti - Mikulášská besídka, Halloween atd. avšak s větší podporou APP

 

3. Údržba obce - běžná údržba obce a zeleně, konání dobrovolných brigád min. 2x ročně, zvýšený zájem o zanedbané pozemky za obcí, o které se nestarají jejich majitelé, příp. se jedná o sporné pozemky viz. Jahodačka a k ní přilehlé chodníky. 

 

Doufáme, že vás naše vize i noví kandidáti oslovili. Prosím, přijďte v sobotu do budovy APP (Strakonická 125) a podpořte nás svými hlasy. Budeme se na vás těšit. Drobné občerstvení bude zajištěno. 

 

Součástí zasedání bude i výběr členských příspěvků pro rok 2016. 

 

Předem děkujeme za vaši účast a za váš zájem o dění v obci, 

 

Denisa Staňková

za radu APP