Ústní jednání k zahájení územního rozhodnutí o využití areálu podél Strakonické v Lahovičkách jako skladovací plochy sypkých materiálů

Ústní jednání k zahájení územního rozhodnutí o využití areálu podél Strakonické v Lahovičkách jako skladovací plochy sypkých materiálů

Dne 13.7.2010 se bude konat v prostorách odboru výstavby ÚMČ Praha 16, Václava Balého 16, od 13:00 veřejné jednání o zahájení územního řízení na pozemky parc. Č. 213/1, 383/7 a 383/8 v katastrálním území Lahovice, navrhovanými agenturou CITY LOGISTIKA pro využítí manipulační plochy. Jinými slovy mezideponie výkopového materiálu.

Jednání se může zůčastnit dotčená veřejnost prostřednictvím svých zástupců. Námitky a připomínky je nutno uplatnit do zahájení tohoto jednání. Jinak na ně při rozhodování nebude dále brán zřetel.

 

Pokud nesouhlasíte s udělením povolení pro změnu územního řízení přijďte podepsat petici umíwstněnou v prostorách APP v Lahovičkách (bývalý dům Vorlových u Strakonické silnice).

 

Tomáš Pelikán