Úspěšná jarní brigáda

Úspěšná jarní brigáda

V Lahovičkách, 3. dubna 2016

 

Dobré odpoledne, 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dobrovolníkům z řad sousedů, kteří včera přišli a pomohli nám udělat spoustu práce jak na dětském a sportovním hřišti, tak kolem rybníku a na zanedbaných pozemcích u Vltavy. Takovou hojnou účast jsme nečekali, o to více si jí vážíme. 

Díky obětavé práci dobrovolníků se nám podařilo naplnit 3 biokontejnery, 2 kontejnery na směsný odpad a 2 kontejnery s nebezpečným odpadem, který byl tvořen zejména pneumatikami. Těch jsme vzadu za rybníkem našli kolem 100. Snad se nyní budeme opět moci kochat květoucími stromy a keřy, aniž by náš pohled každou chvilku ulpěl na hromadách nepořádku, které se kolem obce množily.

Velké poděkování pak patří zejména klientům chráněného bydlení Helples, kteří včera se svou asistentkou pomáhali čistit okolí rybníku a také dětem z SOS dětských vesniček, které odpoledne pomohly navozit nasbíraný bioodpad do přistavěného kontejneru na dětském hřišti. Moc si jejich zájmu a zapojení se do dění v obci vážíme. Děkujeme!

Avšak pomoc přišla i z dalších míst - kolem rybníku s námi včera uklízeli také rybáři z Radotínského rybářského svazu, kteří o rybník dlouhodobě z vlastní iniciativy pečují a uklízejí přilehlé pozemky. Malou ale cennou pomoc nabídli i naši páni převozníci z Pražských Benátek (P6), kteří společně s APP poskytli pytle, do kterých jsme sbírali odpadky. Do úklidu a odvozu odpadu se za rybníkem zapojili také zástupci Přírodního klubu Lahovičky o.s., kterým patří mimojiné náš velký dík za dlouhodobou péči a úklid na pozemcích, na kterých se nyní pasou koně. V neposlední řadě poděkování patří také MČ Praha Zbraslav, která zaplatila přistavění a odvoz kontejnerů do sběrných dvorů.

Byla to opravdu velice povedená akce a my pevně doufáme, že se podobných akcích v Lahovičkách bude konat více a že se budou i nadále těšit tak velkému zájmu z řad vás, sousedů i klientů místních neziskových organizací. 

 

Krásné jaro všem, 

Denisa Staňková