Úklid na dětském a sportovním hřišti

Úklid na dětském a sportovním hřišti

Vážení sousedé, 

Rádi bychom vás požádali o pomoc s úklidem našeho dětského a sportovního hřiště. Obě hřiště bychom chtěli pro vás v měsíci dubnu, avšak než tak učiníme, je potřeba provést na hřištích a v jejich okolí úklid. Zároveň bychom tuto příležitost chtěli využít k tomu, abychom vás osobně informovali o tom, co je nového, na čem pracujeme a co se připravuje. Uvedu jen ty nejdůležitější body:

1. Změna dopravního opatření v naší obci, která začne platit na začátku května

2. Umístění košů na psí exkrementy v ulici Na Staré 

3. Ekonomická studie proveditelnosti PPO Lahovičky a Lahovice (termín dokončení do konce května letošního roku)

 

A mnoho dalších věcí... přijďte proto za námi tuto sobotu, 28. března od 10:00, kde se dozvíte více a zároveň pomůžete dobré věci.

Oficiální pozvánku naleznete zde: Brigáda.pdf (244468)

 

Na viděnou s vámi se těší, 

Vaše APP