Trefil čeká velkou vodu?

Trefil čeká velkou vodu?

25.4.2003 - Proslulý a zároveň nechtěný podnikatel Trefil dále naváží své odpady na hromadu ve stavebním areálu své firmy. Podařilo se mi během několika dní zachytit několik jeho nákladních vozů při cestách s dalším naváženým materiálem. Dokonce jsem nelenil a celý stavební dvůr jsem si obešel kolem dokola. Nalezl jsem mnoho velmi zajímavých indicií a dokonce se mi jako jednomu z mála podařilo zdolat bez překážek celou skládku výkopového odpadu kterou tam ing. Trefil shromáždil bez toho abych byl ohrožován jeho zaměstnanci a tak jsem po dlouhé době měl možnost nafotit z vrcholu nechtěného kopce několik velmi pěkných obrázků. Většinu z nich najdete v galerii pod heslem Trefil.

<img border="7" src="images/galerie/trefil04.jpg" align="left" alt="Nákladní auto naváží materiál v odpoledních hodinách 13.4.2003"><br>Na spodní straně jsem připravil pro zajímavost několik podkladů z jednání magistrátu nebo místního stavebního odboru i některá rozhodnutí která vedla k zachování této ostudy až dodnes.  Řekněme si ale pro začátek k této firmě několik důležitých informací.<br><img border="7" src="images/galerie/trefil23.4velka16.JPG" alt="Nákladní vůz firmy Trefil 23.4.2003 v 19:57:15 zase přiváží materiál"><br><br><br>Jak k tomu došlo:<br>
<br>V roce 1973 je smluvně vytvořen podklad pro užívání pozemků v katastru Velká Chuchle pro výstavbu stoky K a v průběhu dalších let Barrandovského mostu, Modřanského jezu a několika dalších staveb.
<br><br>V roce 1985 dokončil podnik Vodní stavby stavbu Modřanského jezu a pomalu se připravoval stavební dvůr likvidovat. Současně však vedení podniku došlo k závěru že se mu pro účely jiných staveb v okolí ( které se v té době budovaly nebo připravovaly ) stavební dvůr ještě hodí a tak podalo žádost o prodloužení nájmu stavebního dvora ještě na neurčito k tehdejšímu KNV. To žádost schválilo ( jak jinak vždyť šlo o veřejný zájem a majetek byl soukromým vlastníkům sebrán ) a tak nic nebránilo prodloužit smlouvu a podnik žil dál.
<br><br>V roce 1992 tedy již po odchodu kominterny z politické scény dochází k dělení a restrukturalizaci podniku Vodní stavby a jeho část jakýmsi způsobem kupuje ing. Trefil. Jeho blízký příbuzný v té době vládne Pražskému magistrátu a tak má mladý podnikatel před sebou báječnou kariéru. S Chuchelským starostou …….. se domluví na dalším pronájmu stavebního dvora o kterém je zcela jasné že bude předmětem restitučních nároků  původních vlastníků.
<br><br>V roce 1993 obec Velká Chuchle zjišťuje že ve svém rozpočtu má deficit, tvořený právě nájmem za pozemky pod stavebním dvorem. Vysílá tedy první vyjednavače za majitelem firmy jak to že vlastně neplatí. Majitel je ale předběhne a pokouší se domluvit s vlastníky nemovitostí že do vyřešení soudu bude ukládat finanční prostředky za nájem u právníka ve prospěch právoplatných majitelů. Tím se rozehrává první dějství problému Trefil.
<br><br>V roce 1994 napadá již úspěšného podnikatele geniální plán. Protože všechny soudní spory vyhrál ( právě pro nejasnosti ve vlastnických vztazích k pozemkům ) a místní vlastníky už nějak uchlácholí, nemá před sebou žádnou vážnější překážku. Navíc má příbuzného na špici magistrátu a nemusí se tedy vlka bát. Začne tedy shromažďovat na území stavebního dvora odpadní sutě a výkopový materiál z celé Prahy. Za odvoz na specializovanou skládku by musel zaplatit ale zde se nemusel bát ani toho že jej někdo bude chtít rušit.
<br>V roce 1995 přebral řešení problému stavební dvůr Trefil stavební odbor MČ Praha 5. Podle všech dostupných údajů pravomocně rozhodl o zrušení stavebního dvora včetně již pomalu vzrůstající skládky stavebního odpadu. Zatímco se připravovaly možnosti jak zasáhnout proti neposlušnému podnikavci Trefilovi přichází blesk z čistého nebe. Magistrát shůry svého trůnu v roce 1997 zasáhl a pravomocné rozhodnutí vrátil k přešetření. Nyní už nebyla síla zastavit ho. Každý kdo se vzepřel dostal přes prsty. Právně vše hrálo neboť firma Trefil se jednou jmenovala „Trefil s.r.o.“ pak třeba „Milan Trefil a.s.“ jindy třeba „Zakládání staveb Trefil a.s.“ a pak i „Zakládání staveb a.s.“ Neprůhledností majetkových vztahů tak dosáhl totální dezorientace v majetkových poměrech svých firem.
<br>V roce 1997 vyhrál konkurz na likvidaci ekologické „katastrofy“ Smíchovská Tatrovka. Celý areál se rozdělil na dvě části. První část projektu Carefour převzala Pražská IPS závod 09 a druhou část projektu nazvanou Nový Smíchov vyhrála právě firma Trefil. Část Nový Smíchov byla samozřejmě rozlehlejší. Navíc projekt počítal s bohatými podzemními prostory a tak bylo co těžit. A kam se to odváželo? Nechám na Vaší představitosti. Za několik posledních let si však podnikavý manažer zvykl na určitý životní standard. Do práce vrtulníkem, šaty od Armániho, obědy ve francouzských restauracích atd.atd. Zkrátka úspěšný podvodník.
<br>V průběhu roků 1997 – 2002 však sílil odpor místního obyvatelstva které se čím dál více cítilo ohrožováno touto nezákonnou skládkou a neřešenými majetkovými vztahy se zmíněným podnikatelem. Během několika posledních let byly připravovány a probíhaly i odbojné akce pro zrušení zmíněné skládky a vyklizení stavebního dvora. Bohužel jistý úspěch zaznamenala až akce pana Rokose ale jen nedlouho před srpnovou povodní roku 2002 a tak všechny další plány byly přerušeny jinými starostmi.
<br><br>
Naše nejhorší obavy se splnily. Voda která zaplavila naše domovy byla tak vysoká právě pro existenci této skládky která zabránila svou masou volnému průchodu povodně. Přiznává-li magistrát 35 centimetrů vodního sloupce navíc právě díky této černé skládce, můžeme s přehledem uvažovat že jí bylo ještě o něco více neboť úkolem každého politika je prostě profesionálně mlžit.
<br><img border="7" src="images/galerie/trefilpovoden.jpg" alt="Trefilova skládka na břehu Modřanského jezu během povodně v roce 2002"></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><img border="7" src="images/galerie/trefilpovoden2.jpg">
<br>Nedávno ( 31.3.2003 ) nám ale městský radní ing. Burgermaister přislíbil že do měsíce budou vidět první kroky k likvidaci této ostudy. Zdá se že se tak zatím nestalo. Materiál se naváží dál a spokojený podnikatel i nadále do práce létá vrtulníkem a nákladní automobily dále naváží odpadní suť.
<br>Byl jsem se nyní na procházce podívat kolem celého areálu. Nemusím připomínat že je ve velmi špatném stavu. Na ploše stavebního dvora je zaparkovaná technika, sklady jsou opět napěchovány k prasknutí. Hlavou se mi během procházky honila spousta věcí ale jedna myšlenka se mi neustále točila kolem dokola. Byl to hlas primátorova náměstka který říkal: „Pan Trefil zřejmě nebude mít dostatečné finanční krytí na likvidaci této skládky a tak budeme zřejmě nuceni provést tuto akci na náklady obce a zpětně je pak vymáhat“.
<br>
<a href="images/galerie/trefil23.4velka2.jpg" target="_blank"><img border="7" src="images/galerie/trefil23.4mala2.JPG" alt="Malá asi patnáctimetrová jachta v areálu Zakládání staveb ( Trefil )"></a>
<br>Napadá mne, je-li pan Trefil schopen létat do práce vrtulníkem a mít napěchované sklady materiálem má zřejmě dostatečné krytí celou operaci provést i ze svého. Čím dříve pak budou schopny orgány moci zasáhnout ve prospěch obce tím méně peněz vytáhne tento podvodník z našich kapes daňových poplatníků. Připomínám že tento podvodník žije a podniká právě na úkor našich daní a zcela bez trestu stále chodí ( vlastně létá ) mezi námi jako by se nechumelilo. Město nebylo schopno či ochotno zasáhnout během posledního tři čtvrtě roku i když pádných důvodů k tomuto kroku právě v srpnu dostalo bezpočet. Zdá se že opět vše zůstane jen na nás.<br>
<a href="images/galerie/trefil23.4velka11.JPG" target="_blank">
                  <img border="7" src="images/galerie/trefil23.4mala11.JPG" alt="Pohled z vrchu &quot;Trefilovy&quot; hromady na břehu Modřanského jezu"></a>
<br>Snad právě s tím počítá nejen město ale i policie která tuto kauzu sama nezávisle šetří. Mezitím se na naše občany snáší spršky kamenů když i jen na procházce zvědavě navštíví blízkou Trefilovu skládku. Ta si v posledních několika měsících vysloužila pověst divokého západu kde končí zákon a právo a jedinou mocí je zde zbraň a peníze. Celou situaci neřeší ba ani nevnímají policisté z městské služebny kteří hlídají blízkou povodňovou skládku Chuchelského obecního úřadu a nahrávají tak agresivnějšímu chování zaměstnanců zmíněného podnikatele.
<br>Město by ale právě nyní mělo přijít s radikálním a exemplárním krokem kterým by ukázalo jak se zachází s takovým „neohroženým“ podnikavcem neboť z jeho chování si v poslední době berou příklad ponejvíce právě ostatní podnikatelé. Nenajde-li město nyní sílu zatočit s touto firmou, přerostou mu přes hlavu i ty ostatní a pak se celé okolí Zbraslavi a Lahovic promění v novodobé gangsterské Chicago.