Těžká zkouška zbraslavské demokracie

Těžká zkouška zbraslavské demokracie

13.2.2003 - Dnes jsem byl svědkem události, kterou nemohu dosti dobře akceptovat. Na jednání zbraslavského zastupitelstva se nedostavil žádný z osmi koaličních zastupitelů a zastupitelstvo tak bylo rozpuštěno jako neusnášeníschopné. A právě toto zastupitelstvo mělo dát odpověď na otázku, zda nároky a požadavky vznášené na zbraslavské vedení občany a opozicí za uplynulý rok byly přehnané či naopak, zda byly nedostatečně řešeny.

Konfrontaci tváří v tvář této otázce však vzdali koaliční zastupitelé bez boje a tím tak na tuto otázku nepřímo odpověděli.
 
Možná vyjádřím názor nejen těch lidí, kteří včera v dobré víře přišli, když takové jednání prohlásím za nelegitimní, jež není jen veřejnou deklarací opovrhování zbraslavských občanů, ale je především v rozporu se základy samotné zastupitelské demokracie. Nutné politické soupeření se zde změnilo na vědomé porušování zákonných povinností.