Svolá se mimořádné zastupitelstvo?

Svolá se mimořádné zastupitelstvo?

29-1.2004 - Získali jsme pro Vás z řad opozičních zastupitelů text se kterým se budou seznamovat i ostatní zastupitelé obce. Jde o návrh svolání mimořádného zastupitelstva s programem níže uvedeným. Pro zajímavost asi nejsledovanější a nejtajnější přání mnoha Lahovických obřanů se stane bod poslední. Těšme se................


-------------------------------------------------------------------------

Zbraslav dne 1. února 2004

Vážený pane starosto,obracíme se na Vás s žádostí o svolání mimořádného zasedání místního zastupitelstva. Nejsme spokojeni s tím, že nereagujete na naše požadavky obsažené v písemném materiálu s názvem Problémy, před kterými stojí městská část Zbraslav na počátku roku 2004, který jsme Vám předali. Materiál obsahuje závažné aktuální problémy anebo problémy neodů­vodněně odsouvané, které je podle našeho mínění třeba začít řešit.
V návaznosti na ústní jednání v pondělí 19. ledna 2004 jsme od Vás očekávali písemnou zprávu v termínu do pátku 23. ledna. Nesplnil jste tento náš požadavek a tak vzhledem k závažnosti situace a s odkazem na platný Jednací řád zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav, Vás žádáme o svolání zastupitelstva.

Návrh programu připojujeme, dále přikládáme důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu.

S pozdravempodepsáno šest opozičních zastupitelů