Šuplík zastupitele

Šuplík zastupitele

21.5.2004 - Pro názornost nyní uvádím několik problémů, které se nashromáždili v mém „šuplíku“ coby zastipitele v mezidobí mezi dvěma posledními jednáními zastupitelstva. Často se jedná o otázky s otevřeným koncem, které opravdu nejsou soukromou záležitostí, natož pak záští a zlobou. Posuďte sami.

Například se na mne opakovaně obrací paní Střihavková, členka Sociální a zdravotní komise, která při jednání o Domě s pečovatelskou služnou obdržela na radnici povšechnou informaci, že změny stavby oproti původnímu projektu schválila rada a zastupitelstvo. Nebylo řečeno jakým usnesením a kdy se tak stalo. Pokud si dobře nepamatuji, nic podobného se na žádném jednání zastupitelstva neprojednávalo.
<br>Dále je v mém šuplíku připomínka, která se týká dokončení rekonstrukce první části ulice Petra Žitavského – kdy budou ozeleněna pro zeleň vymezená místa? Byla ulice předána i se závadami? Jak to, že nátěr zábradlí, které je vůbec něšťastné svým provedením i umístěním, nepřežil bez pohromy první zimu?
V mém šuplíku je i dopis od Jana Vondráčka, který mne opravdu šokoval. Jan Vondráček mi píše: „Vážený pane doktore, obracím se na Vás po delší době, abych Vás seznámil s nejnovějšími informacemi. Dne 5. 4. 2004 se na radnici konalo setkání starosty, členů Sociální a zdravotní komise a některých dalších osob s MUDr. Marií Součkovou, ministryní zdravotnictví ohledně zejména DPS.
<br>Samotné jednání bylo poněkud trapným výstupem pana starosty, když tento se neobtěžoval sejít z výšin své kanceláře a ministryni přivítat. K jednání byla ze sekretariátu přinesena jedna láhev minerální vody a postavena před paní ministryni a situaci zachránil naštěstí RSDr. Daněk, jenž paní ministryni vodu nalil. Všeobecné veselí vzbudil i následný výrok: „...že mají i perlivou, ale že je teplá“. Pan starosta nepovažoval za vhodné, aby si vzal sako, celé jednání se houpal na židli a vysmíval se všem, kdo se snažili vysvětlit chyby v projektu DPS - včetně paní ministryně. Závěrem pronesl, že „...pan Vondráček nic nepředložil...“, „nic nedělal...“, mně sdělil, že účelově lžu, stejně tak se vyjádřil i o JUDr. Vedralovi. Že by měl paní ministryni vyprovodit ho nenapadlo. Ohledně koncepce zdravotnictví bylo sděleno, že Zbraslav poroste a lékaři ať si najdou prostory sami.
<br>Jelikož mám informaci, že hodláte svolat na květen mimořádné zastupitelstvo, navrhuji, zda by nestálo za úvahu zabývat se, zda ing. Valenta svým jednáním nepoškodil dobrou pověst MČ Zbraslav jako právnické osoby dle § 19c občanského zákoníku.“
<br>Dopis dále pokračuje: „Rovněž by stálo za  zmínku, zda se pan Kabát, jenž je autorem koncepce DPS, nedopustil trestného činu zneužívání informací v obchodním styku, když, podle všech dostupných informací, je rovněž zaměstnancem Asociace samaritánů ČR. Jen pro info uvádím, že ASČR je občanským sdružením - zdravotní péči jsou však oprávněni poskytovat pouze „provozovatelé zdravotnických zařízení“, kteří mají registraci, a to jen tu zdravotní péči, která je předmětem jejich registrace. Provozovatelem zdravotnického zařízení je „Záchranná služba ASČR“, tudíž informace v posledních ZN o tom, jak to bude fajn, že ASČR zajistí lékaře, je zcela zavádějící.“
<br>Otázka zní, co mám dělat s obsahem svého zastupitelského šuplíku. Dle návodu kolegy Karla Tejkala, předsedy redakční rady a odpovědného redaktora Zbraslavských novin, bych neměl informace plné „zloby a zášti“ vůbec číst. Dle svého svědomí zastupitele předádávám tímto svůj zastupitelský šuplík zbraslavské veřejnosti.