Stavební firma zakládá ve městě černé skládky

Stavební firma zakládá ve městě černé skládky

23.10.1997 - Stavební suť s částmi asfaltu ze stavby na pozemku patřícímu k Lidovému domu ČSSD leží u radotínského přístavu v ochranném vodárenském a zátopovém pásmu. Vyvezla ji tam firma Trefil.

<br><img border="0" src="images/galerie/trefilpovoden.jpg"><br><br>Firma Trefil si pozemek v Radotíně pronajala a nájemní smlouva vyprší koncem roku. Podle informací deníku Metro firma Trefil nabízí služby stavebním firmám (odvoz suti, zakládání staveb) a produkty těchto služeb je povinna podle zákona řádně skládkovat. Trefil si však raději pronajímá pozemky, na kterých pak v rozporu se stavebním zákonem odpady ukládá a posléze je i může prodat zájemci o inertní materiál. Mezi úředníky magistrátu jsou známy pod označením "Trefilovy hromádky". "Firma porušuje paragraf 71 stavebního zákona, kde se praví, že kdo významě hodlá změnit vzhled krajiny nebo její odtokové poměry, musí požádat o povolení vodohospodáře i příslušný stavební úřad," tvrdí vedoucí odboru výstavby magistrátu Václav Vondrášek. Společně se stavebním úřadem v Radotíně hodlá magistrát firmu Trefil pokutovat tak dlouho, dokud nepocítí důsledky. K pokutám se mohou připojit i vodárny, protože radotínská "hromádka" leží v ochranném pásmu. (Metro)<br><br><br>Článek byl vybrán z deníku Metro ze 23.10.1997