Spotřebiče od MČ Zbraslav.

Spotřebiče od MČ Zbraslav.

23.4.2003 - Chtěla bych dát informace všem,kdo si objednali
spotřebiče od MČ Zbraslav.Můžou se telefonicky
objednat u pana Němce tel. 257921145 a jsou
k dispozici v divadle Kašky.Např.ve čtvrtek 17.4.2003 bude výdej od 9-11 hod,ale předem je nutno se domluvit