Setkání se zástupci Magistrátu nad problematikou Lahoviček a Lahovic

Setkání se zástupci Magistrátu nad problematikou Lahoviček a Lahovic

9. února 2013

Vážení sousedé,

Rádi bychom Vás informovali o jednání, které se uskutečnilo v úterý 4. února 2014 v naší budově na Strakonické ulici č.p. 125. Toto setkání zorganizovala rada naší asociace s cílem prodiskutovat problematiku Lahoviček a Lahovic nejen se zástupci Magistrátu, ale i se starosty okolních městských částí. Milým překvapením pro nás všechny byla velice početná účast ze strany Magistrátu hl.m. Prahy. Jednání se osobně zúčastnil pan primátor RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D., I. náměstek primátora Jiří Vávra, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Josef Juránek a poradce pana Vávry ohledně problematiky protipovodňových opatření Ing. Pavel Uher. Dalším zajímavým hostem byl Ing. Jan Papež, předseda České protipovodňové asociace. Naše pozvání přijal také ředitel závodu Dolní Vltava, Ing. Jiří Friedel. Početná byla také účast z okolních městských částí. Za Zbraslav se schůze zúčastnil pan starosta Ing. Aleš Háněl MBA. a paní místostarostka MUDr. Alexandra Klímová. Z Radotína přijel pan starosta Mgr. Karel Hanzlík s oběma svými místostarosty a tajemníkem úřadu. Velkou Chuchli pak reprezentoval zástupce starosty, Ing. Daniel Kozický.

Jak jsem již dříve poznamenala, cílem schůze bylo prodiskutovat problematiku Lahoviček a Lahovic, zejména pak čtyř hlavní problémy, které nás všechny trápí:

1.       Protipovodňová opatření

2.       Nelegální skládka

3.       Těžba štěrkopísků

4.       Úprava a údržba obce

V rámci protipovodňových opatření jsme se věnovali zejména nutnosti vyčištění koryta řek Vltavy a Berounky, odstranění hal Červených u Velké Chuchle, prokopání koryta pro odtok řeky Berounky od 8 kanálů do Vltavy a rozšíření koryta řeky Vltavy pod Modřanským jezem. Problematika samotné protipovodňové ochrany Lahoviček a Lahovic se řeší paralelně. Na naši žádost zadal Magistrát hl. m. Prahy studii Stavební fakultě ČVUT, která by měla zvážit všechny technické možnosti včetně jejich ekonomické náročnosti. Výsledky studie budou prezentovány na veřejné schůzi. Druhou možností, kterou navrhl Ing. Jan Papež z České protipovodňové asociace je tzv. pasportizace domů (bliží informace viz příloha níže).

Druhým bodem jednání byla nelegální skládka v k.ú. Lahovice. Všem zúčastněným byla na jednání ukázána fotodokumentace a prezentovány všechny hlavní skutečnosti – Agentura City Logistika nemá povolení k nakládání s odpady, jedná se o záplavové území, kde jsou zakázány jakékoliv terénní úpravy, jedná se o materiál neznámého složení, byly uděleny pokuty v celkové výši zhruba 10 mil. Kč, avšak Agentura doposud žádnou z udělených pokut neuhradila. Bylo nám slíbeno, že se touto problematikou začnou intenzivně zabývat také zástupci Magistrátu tak, aby došlo k odstranění této nelegální skládky.

Těžba štěrkopísků byla třetím projednávaným bodem. Bylo konstatováno, že zastavit těžbu mezi Lahovicemi, Zbraslaví a Lipencemi je v tuto chvíli skoro nemožné. Proto nám bylo doporučeno, abychom se s naší žádostí obrátili přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu. V nejbližší době tedy připravíme dopis pro pana ministra s žádostí, aby zvážil nutnost a vhodnost těžby v této lokalitě. Co se týká tzv. „Radotínských jezer“, zde je situace poněkud jiná. Upustilo se od původního plánu těžby za Lahovičkami. V aktuální verzi se počítá pouze s jedním menším jezerem a ochranným přístavem. Avšak i tak se zatím jedná pouze o koncepci, na jejíž finální podobě se stále ještě pracuje. Bylo nám MČ Praha Radotín nabídnuto, abychom se stali součástí pracovní skupiny Radotínských jezer. Toto pozvání jsme samozřejmě přijali a o dalším vývoji Vás budeme pravidelně informovat.

Posledním bodem byla nutnost zlepšení úpravy a údržby naší obce. Zde jsme žádali zejména o pravidelnou údržbu zeleně, kompletní opravu chodníků a komunikací a dokončení vodohospodářských děl pro svod dešťové vody ze Strakonické ulice a z ulice Na Staré.

Tištěnou i prezentovanou verzi prezentace z úterního jednání naleznete v příloze tohoto emailu společně s informačním letákem o pasportizaci domů. Oficiální záznam společně s několika fotkami z jednání přidáme v nejbližší době. Pevně věříme, že nám toto jednání otevřelo další dveře a že se nám podaří alespoň některé z našich požadavků prosadit.

Držte nám palce v našem zvýšeném úsilí, jehož cílem je, abychom všichni mohli i nadále kvalitně a bez zbytečného strachu bydlet v Lahovičkách a vést tak i nadále plnohodnotný život.

Za Asociaci poškozených povodní,

Ing. Denisa Staňková

 

Přílohy:

PROBLEMATIKA LAHOVIČEK A LAHOVIC_prezentace.pdf (4950570)

Povodňový pasport domu5.pdf (285785)

PROBLEMATIKA LAHOVIČEK A LAHOVIC_tisk2.pdf (1328435