Schválena varianta C nového dopravního řešení v obci

Schválena varianta C nového dopravního řešení v obci

V Lahovičkách, 4. dubna 2016

Vážení sousedé, 

 

Rádi bychom vás informovali, že byla schválena varianta C nového dopravního řešení. Závěrečné projednání se uskutečnilo, jak bylo avizováno, minulou středu. Účastníci jednání požádali ještě o několik změn/doplnění viz níže:

1. K cedulím zakazujícím vjezd nákladních vozidel do obce, doplnit dodatkové cedule do "3,5t"

2. Zmíněno bylo problematické křížení u rybníka - byl vznesen požadavek, aby zde byla vyznačena jasně přednost zprava pro cyklisty a řidiče jedoucí směrem od Modřanského jezu

3. Vznesen požadavek na přidání alespoň ještě jednoho dalšího retardéru na komunikaci "Jahodačka", aby se celý úsek ještě více rozdělil.

 

Realizace nového dopravního řešení by měla proběhnout do léta letošního roku.

 

Za APP, 

Denisa Staňková