Proč stojí za to bojovat!

Proč stojí za to bojovat!

5.5.2003 - V poslední době sílí hlasy o oprávněnosti našich požadavků a o praktikách jejich prosazování. Shrňme si alespoň pro začátek za co jsme vlastně na začátku přišli na ulici protestovat.

<br>
<br>Chtěli jsme aby město začalo prosazovat důslednou ochranu všech ohrožených oblastí bez vyjímek.
<br>Chtěli jsme vybudovat kanalizaci a plyn.
<br>Chtěli jsme aby se Lahovice a Lahovičky nestaly mrtvou obytnou zónou.
<br>Chtěli jsme navázat diskuzi o případných protipovodňových opatřeních.
<br>Chtěli jsme aby Lahovice i Lahovičky nezůstaly bez pomoci tak jako tomu bylo právě při povodni.
<br>Chtěli jsme odstranění všech staveb a překážek bránících volnému průtoku Vltavy severně od Lahoviček.
<br>Chtěli jsme protestovat proti způsobu jak s námi zachází město potažmo obec.
<br>Chtěli jsme aby nám město či obec konečně poskytlo potřebné informace a pomoc která je v jeho silách.
<br>Chtěli jsme po městu větší prosazování a nátlak na pojistné fondy v jejich přístupu k nám postiženým.
<br>
<br>Mohu-li zhodnotit dosavadní vývoj dojdu v celém výčtu jen k pár bodům které byly reálně přislíbeny. Jde konkrétně o bod 2 a 3. Kanalizace a plyn je v naší obci již naplánován a bude se zřejmě stavět. Třetí bod jsme rozhodli my sami neboť jsme si z většiny své nemovitosti opravili a nyní již není žádná síla která by nás donutila své domovy opustit. Musím však na tomto místě podotknout že tento problém nevyřešilo město svým aktivním vystupováním ale jako chladnokrevný kalkul své vlastní pasivity. Otázky dalších bodů byly sice na posledním setkání se zástupci města či obce zodpovězeny ale jen velmi liknavě a vyhýbavě. Nebojím se říci že byly důsledně zamlženy množstvím chytrých výroků a velkých nesplněných slibů, neboť jak si jinak vysvětlit že stále ještě nedošlo ke skutečné pomoci Lahovickému obyvatelstvu nebo k nápravě veřejně přetřásaných nešvarů na území Městské části Praha 16, které si pan náměstek „vetknul“ za své velmi rychle řešit či vyřešit.
<br>
<br>V posledním vydání Pražských listů pan náměstek primátora Burgermaister říká:
Území od Radotína až k Velké Chuchli je inundačním územím, které pomáhá vstřebat špičku zátopové vody zvláště z Berounky tak, aby se odlehčilo celému Pražskému kaňonu na severu. Ani naše zkušenost s povodní nic nemění na územním plánu, který toto území definuje jako území, kam povodeň dostoupí a dostoupit musí, protože jde o potřebné záplavové území jak z pohledu hydrologů, tak z pohledu ochrany krajiny.   
<br><br>Pražské listy Duben 2003