Probíhá čištění koryta a rekonstrukce břehů řeky.

Probíhá čištění koryta a rekonstrukce břehů řeky.

20.10.2003 - V současné době probíhá čištění koryta řeky a rekonstrukce náhonu naproti bývalému Modřanskému cukrovaru. Na místě kde před několika lety těžil státní podnik Povodí Vltavy písek nyní pracují dva velké rypadla která mají podle slov obsluhy za úkol vytěžit volně roztahané haldy hlinopísku a kamení, které zde podnik PV a.s. před lety zanechal svému osudu a naprosto neočekávaně je pak rozhrnul po okolních cizích pozemcích.Lahovický náhon v místech kde těžilo Povodí Vltavy a.s. štěrkopísky.

Na několika místech došlo k odkrytí původního náhonu a nyní bude následovat skrytí navážky. Celou akci dostal na starost podnik Metrostav který zde střídá několik nákladních automobilů. Vedoucí stavby proto hledá všechny majitele dotčených pozemků aby se přihlásili na těchto místech ke svým pozemkům. Během skrývání části zeminy došlo k poškození pozemkových značek v těchto místech. Pan stavbyvedoucí však slíbil že v době kdy by měli se sanací navážky skončit uvedou místo do původního stavu. Pod heslem původní stav si však zřejmě povodí představuje něco jiného a tak se nenechme překvapit. Pro nás je však radostnou zprávou že relativně velký úsek řeky bude mít svůj pevný kamenný břeh tak jak jej známe z dob svého dětství.
Pohled na uměle rozvalený břeh Vltavy
Na druhé straně probíhají rekonstrukční práce na obnově kamenného náhonu mezi Modřany a Závistí.
Rekonstrukce malé řeky se ale neustále prodlužuje. V době kdy povodí vydalo souhlas se sklopením Modřanského jezu a snížením hladiny o celý jeden metr bylo všeobecné očekávání jasné. Rekonstrukce malé řeky nastane v blízkém budoucnu. Avšak povodí plánuje zvednout bloky jezu již do konce tohoto měsíce a na malé řece se zatím od povodně nic nezměnilo. Celkem jistě by však tudy měla vést plánovaná cyklostezka kterou by městská část měla v příštím roce předat k užívání místní i turistické veřejnosti. Hromady připravené na soutoku Berounky s Vltavou nasvědčují tomu že materiálu na stavbu nového břehu je celkem dost a je tedy jen otázka času kdy bude se stavbou započato.
Současný pohled na soutok Berounky s Vltavou. Zůstal tak jak jej poškodila povodeň v roce 2003.
Jak ale vypadá Berounka? Podle všech informací které máme k dispozici by měla být v tuto chvíli vyčištěná. Následující obrázek ale mluví o něčem zcela jiném. Nad Radotínským přístavem tvoří široký meandr asi čtyřicetimetrová kosa naplavenin i usazenin z loňské povodně. Nyní kdy je řeka stavem skutečně nízko asi o jeden metr vylézají na povrch nejen tyto usazeniny. V okolí nového Lahovického mostu je také velmi mnoho míst která by za projetí buldozerem také stála.
Pohled z nového Lahovického mostu na špatně vyčištěný bazén Radotínského přístavu.