Primátorská fantasie……..

Primátorská fantasie……..

19.11.2003 -  Ve středu 12.11.2003 jsem se zúčastnil nového diskusního fóra Mladé Fronty které se konalo v divadle Komedie v Pražské Vodičkově ulici. Jejím hlavním mottem bylo přiblížit občanům jejich politického představitele, Pražského primátora Pavla Béma. Setkání s primátorem byla dvouhodinovka která měla prověřit primátorovi schopnosti otevřeně čelit kritice veřejnosti. Jak se dané úlohy primátor zhostil?

Na samém začátku připomenul fakt že jeho doba vlády nad městem je mladá a že teprve dnes chápe většinu aktivit které utvářejí a řídí magistrát jako složitou veřejnou instituci. Přirovnal se ke svému politickému protějšku, středočeskému hejtmanu Petru Bendlovi. Jak řekl: „Já mám před sebou dlouhé tři roky tvrdé práce které chci věnovat Praze v její prospěch. Zatímco kolega Bendl nynější poslední rok své funkce musí věnovat předvolebnímu boji o další funkční období a tedy žádné zásadní koncepce již prosazovat nebude.“ Tato slova byla téměř na konci celého pořadu primátoru připomenuta dotazem na rozdíly v pracovních právech politika a obyčejného zaměstnance. Ten si nemůže dovolit současně s koncem své pracovní smlouvy věnovat svůj pracovní čas novému zaměstnání. Téměř agresivní reakce primátora na neotřelý dotaz se nesla ve stylu „Jak si můžete dovolit něco takového říci? Nic takového jsem neřekl!“

Zpět k tomu co nás ale zajímá. Celá diskuse byla moderována a mohla být klidně dlouho do noci neboť dotazů bylo velmi mnoho a jak se čas chýlil ke konci byla co největší snaha zestručnit jak dotazy tak odpovědi. To se s přibývajícími tazateli a tématy k vysvětlování ale vůbec nedařilo. Kontroverzními tématy se tak stalo zejména Pražské metro v široké škále jeho problémů. Od zničení za loňské povodně k zamýšlenému prodlužování. Uvedu snad jen vysvětlení k tématu zaplavení Pražského metra. Na dotaz proč dosud nebyli veřejně označeni viníci loňského zaplavení metra primátor odpověděl: „Magistrátní vyšetřovací komise, která se touto záležitostí zabývala řadu měsíců, uzavřela své šetření zhruba stostránkovou zprávou s několika tisíci stránkami příloh. Za zatopení metra mohou šlendrián a chyby, k nimž došlo už při jeho stavbě. Bohužel jsou tyto nedostatky ve stavbě právně promlčené a nelze je tedy případně trestně postihnout. Já když jsem se to dozvěděl tak jsem byl skoro nepříčetný vzteky Protože s tím nic nemůžeme udělat. Na druhé straně odpovědnost byla vyvozena na úrovni nejvyššího vedení dopravního podniku: odešli ředitel jeho odštěpného závodu Metro a ředitel ochranného systému metra.“

Dalšími častými dotazy byly stížnosti na aroganci a korupční jednání úředníků nejen Pražského Magistrátu ale i jednotlivých městských částí. Na všechny tyto dotazy odpovídal primátor slovy: „Napište mi to do mailu nebo do dopisu a pošlete mi to. Já to prověřím!“ Reakce snad všech v sále byla ale zajímavější: „Ale vždyť už to od nás máte! Dokonce jste nám posílal politování že s tím nemůžete nic udělat. Dokonce jste pod tím osobně podepsaný!“ Jak je vidět o potírání korupce magistrátních i jiných obecních úředníků má primátor zřejmě zcela jinou představu než běžní občané města.

Až téměř závěrem se ale dostal mikrofon i k zástupci Lahovic. Na dotaz jak a kdy bude už konečně prosazovat město svou vyhlášku o zákazu skládkování v aktivních pásmech záplavových ploch ve stavebním dvoře Trefil. Odpověď primátora byla snad díky pokročilému času velmi stručná: „Během prošetřování celého problému bylo zjištěno že se nejedná o skládku ale o mezideponii! Na tu se však obecní vyhláška nevztahuje a tak město nepřistoupí k prosazování jejího odklizení!“

Druhým dotazem na primátora byla velikost uvolněných financí pro plánovaný odkup domů v oblasti Lahovice – Lahovičky. Primátor uvedl že na odkup domů v této lokalitě bylo vyčleněno 150 milionů korun. Na dotaz zda to není příliš málo za domy jejichž celková odhadní hodnota by mohla být větší než půl miliardy korun primátor odpověděl že hlavní město nemá žádný důvod k vykupování domů v této lokalitě a důvod k jejich výkupu byl jen silný tlak jejich obyvatel. Jak sám uvedl nevidí dokonce ani morální odpovědnost Prahy k této lokalitě a jí způsobeným problémům.

Tímto dotazem skončila dvouhodinové fórum které denník Mladá Fronta Dnes přislíbil pořádat pravidelně. Bohužel na konci pořadu nebyl nikdo schopen říci kdy bude pokračovat dalším dílem. Pokud mohu soudit zřejmě celý projekt skončí v samém počátku neboť tlak na primátora v této diskusi byl poněkud velký. Jeho neochota naslouchat cizím ( či vlastním? ) problémům a vlastní zahleděnost do ideálů politického lídra z něj nečiní dobrého vůdce ale zmateného diktátora. Nesoustředěnost při naslouchání byla vidět zejména pokud se snažil porozumět obecným dotazům. Více ho zajímala vlastní vyřčená definice problému a vzletnost vypuštěných myšlenek než jejich věcnost a tak diskuze velmi často končila ve sféře vlastních pochval ale v úplně jiné problémové rovině. Na druhou stranu udělal primátor ve svém rétorickém umění velký krok kupředu. Eskamotérské kroucení slov připomíná již zkušeného politika protřelého stovkami koaličních bitev. Vize věcí veřejných v širokých politických souvislostech a komplexnosti problémů s jejich řešením a totální neslušností opozice spolu s nevhodností flagrantních vyjádření už od mnoha vizionářů známe. Vytknout by se dalo snad jen to že na to jsme sice již zvyklí ale nikoli zvědaví.