Popovodňové zpravodajství

Popovodňové zpravodajství

 

Milí sousedé, 

Omlouvám se, že se ozýváme po tak dlouhé době. Důvodem není to, že by naše aktivita směrem ke Zbraslavi nebo k Magistrátu hl.m. Prahy ochabovala. Právě naopak. Snažíme se dostát našim slibům a zajistit protipovodňovou ochranu Lahovičkám a vyřešit další probémy, které nás dlouho trápí. Minulý týden se uskutečnilo jednání s poradcem primátora Hudečka, panem Boháčem, se kterým jsme jednali o následujících bodech:

1. Vypracování studie o možnostech protipovodňového opatření. Podařilo se nám zjistit, že se sice spousta úředníků, novinářů a dalších veřejných činitelů odvolává na studii z roku 2003, která měla prokázat vysokou finanční náročnost protipovodňových opatření v Lahovičkách, tuto studii však už měsíc a půl nemůže nikdo na Magistrátu najít a vypadá to, že asi neexistuje. Pokud tomu tak opravdu je, budeme trvat na vypracování nové studie, jejíž výsledky nám budou veřejně prezentovány. 

2. Nelegální skládka za Strakonickou ulicí. Veškerá korespondence ohledně zrušení skládky od minulého týdne chodí v kopii také přímo panu Boháčovi, který nám přislíbil i pomoc pana primátora Hudečka, pokud by z nějakého důvodu stavební odbor Magistrátu opět vyslovil nesouhlasné stanovisko se zrušením této skládky a její likvidací. 

3. Vyčištění koryta řeky Vltavy v celé délce od Zbraslavi až po Malou Chuchli. O to jsme žádali jak Magistrát, tak pana starostu Háněla na Zbraslavi. V současné chvíli je koryto řeky Vltavy zanesené natolik, že uprostřed řeky mezi námi a Modřanským nádražím je hloubka kolem 1m, což je naprosto nepřípustné. Jelikož se v tomto případě jedná o finančně nákladnou investici, bude chvíli trvat, než k samotnému vyčištění koryta dojde, ale my se budeme stále a průběžně ozývat. 

4. Nutnost pravidelné údržby 7-kanálů u Velké Chuchle, kudy při velké vodě prochází řeka Berounka a v této oblasti se vlévá do Vltavy. Dobrou zprávou je, že již dnes ráno se u kánalů pohybovali první dělníci, kteří měli za úkol kanály řádně vyčistit.

4. Opravu chodníků a silnic. Na Magistrátu jsme ukazovali fotografie s dírami, které mají někteří z Váš před svými nemovitostmi a upozorňovali, že se jedná o ohrožení obyvatel. Pevně věříme, že dojde k brzkému napravení současného stavu.

5. Těžba štěrkopísků a vznik Radotínských jezer za Lahovičkami. Bylo nám sděleno, že současné vedení Magistrátu udělá maximum proto, aby k těžbě za Lahovičkami nikdy nedošlo. Tak doufejme, že se opravdu podaří celý projekt "Radotínských jezer" mezi námi a Radotínem zastavit. Bohužel za Lahovicemi těžbu štěrkopísku zastavit nedokážeme.  

Kromě Magistrátu také usilovně jednáme se Zbraslaví a panem starostou Hánělem a snažíme se zlepšit vzájemnou spolupráci a navázat fungující partnerství. Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo dosáhnout toho, že již nebudeme opomíjenou obcí ze strany Zbraslavi, ale bude nám věnována pozornost, kterou si zasloužíme. S panem starostou v tuto chvíli řešíme zejména:

  1. Opravu dětského a sportovního hřiště (pojistné plnění již MČ Zbraslav obdržela). Budeme se aktivně podílet na návrhu nového hřiště. Prosím, klidně nám pište svá přání či nápady :-)
  2. Přípravu nového Metropolitního plánu města. Bohužel se nám asi nepodaří stát se členy pracovní komise, která plán za MČ Zbraslav připravuje, ale alespoň budeme plán v rámci veřejné rozpravy, která se uskuteční do 30.9.2013, připomínkovat. 

Z pověření Asociace poškozených povodní,

Denisa Staňková a Karel Vaidl