Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav Petru Valentovi

Otevřený dopis starostovi MČ Praha – Zbraslav Petru Valentovi

8.1.2005 - Vážený pane starosto, rozhodli jsme se Vás oslovit formou otevřeného dopisu. Jako zbraslavským zastupitelům se nám nelíbí rozhodnutí Vaše a pana místostarosty Touška vydat na vlastní pěst a na účet MČ Praha – Zbraslav Zbraslavské novoroční listy. Rozhodli jste se tak i přesto, že Rada MČ se usnesla 8.12.2004, že „Nesouhlasí s vydáním mimořádného čísla Zbraslavských novin, které by bylo reakcí na „LISTY ZBRASLAVI“ pana Ryby.“

Samozřejmě víme, že vámi vydané novoroční listy nepovažujete úmyslně za vydání Zbraslavských novin, abyste neporušili usnesení RMČ a vyhli se kontrole redakční rady složené mimo jiné i z opozičních zastupitelů MČ. Při pohledu na grafickou úpravu Vašich novoročních listů, emailové adresy redakce, či přispěvatele, mimo jiné předsedy a místopředsedy redakční rady ZN, je však vidět, že změna názvu je pouze formální.
Dalším argumentem je finanční stránka celého vydání. Jsme přesvědčeni, že v rozpočtu MČ na rok 2004 nebylo s takovými listy počítáno a jelikož rozpočet na rok 2005 nebyl ještě schválen, je velmi nezodpovědné takovéto utrácení a zneužívání peněz, které mohly být využity daleko lépe a ku prospěchu MČ.Protože jsou ve Vašich Zbraslavských novoročních listech za peníze MČ Praha – Zbraslav uráženi zastupitelé, minulí i současní, a protože je napadána i činnost kontrolního výboru, chceme Vás tímto otevřeným dopisem vyzvat, abyste Zbraslavské novoroční listy prohlásil za vlastní osobní iniciativu, dále abyste převzal veškeré finanční náklady za jejich vydání a distribuci, a dále abyste se v příštím, tedy únorovém čísle Zbraslavských novin, omluvil napadeným zastupitelům. Pokud tak neučiníte, budeme nuceni využít jiných legálních cest k hájení osobní cti a zájmů MČ Praha - Zbraslav.
S úctou zastupitelé MČ Praha - Zbraslav

Filip Gaspar             Soňa Hasenkopfová                Ondřej Hofmeister                   Richard Daněk