Obyvatelé Lahovické nivy vypověděli svoji občanskou poslušnost přidejte se!! (už 87 osob)

Obyvatelé Lahovické nivy vypověděli svoji občanskou poslušnost přidejte se!! (už 87 osob)

Prohlášení o vypovězení občanské poslušnosti

 

My níže jmenovaní občané,

 

využíváme práva daného nám listinou základních práv a svobod, jakož i ústavou České Republiky a tímto deklarujeme úmysl vypovězení občanské poslušnosti v zájmu ochrany práv, hodnot a principů zaručených nebo chráněných normami zákonné či nadzákonné právní síly.

Důvody, které nás vedou k této deklaraci spatřujeme jako ústavou zaručená práva a svobody, jež jsou nám v zájmu mocenských a komerčních aktivit na různých stupních státního zřízení soustavně upírány. Trvající nezájem při prosazování práva příslušnými institucemi či státním zastupitelstvím, nečinnost orgánů moci a nevratné poškozování životního prostředí v našem bezprostředním nebo širokém okolí.

Protože jsme vyčerpali všechny legální prostředky na ochranu svých zájmů, životů i majetku, rozhodli jsme se přistoupit k tomuto krajnímu řešení své nezáviděníhodné životní situace. K tomuto kroku přistupujeme se zralou rozvahou, snahou o maximálně nenásilnou formu tohoto protestu a zachování maximální možné míry diskuse o našich problémech s příslušnými státními institucemi. Budeme se snažit vyhnout se škodám způsobeným různými formami našeho protestu jiným osobám, organizacím i státní infrastruktuře a přijímáme všechny důsledky i sankce vedoucí z těchto našich kroků. Nejednáme v zájmu jiné mocenské, politické nebo finanční struktury, ale v zájmu vlastní existence a v zájmu ochrany vlastních práv. Nejsme ekologickými aktivisty, ale hospodáři, kteří se snaží dobře a ve jménu budoucích generací spravovat území Lahovické nivy v souladu se zákony této země a chránit důstojnost a zdraví obyvatelstva proti nežádoucímu vlivu osobních, nebo komerčních aktivit, které trvale poškozují demokratické principy státního zřízení.

 

Ve svobodné vůli, vlastní rukou, my obyvatelé Lahovické nivy

 

Přípravný výbor v Lahovicích dne 9.10.2014

 

Celý text včetně důvodové zprávy ZDE Prohlášení o vypovězení občanské poslušnosti_final.pdf (304224)

 

Aktuálně 87 osob vypovědělo poslušnost

 

Výzvu lze aktuálně podepsat v:

Lahovičky:

Pelikánovi, Strakonická 6

Stehlíkovi, Na staré 6

 

Lahovice:

připravuje se

 

Zbraslav:

připravuje se

 

Velká Chuchle:

připravuje se

 

Malá Chuchle:

připravuje se

 

Radotín:

připravuje se

 

Černošice:

připravuje se

 

Lipence:

připravuje se

 

Modřany:

připravuje se