Nezklamali, ale chyběl jen kouzelník!

Nezklamali, ale chyběl jen kouzelník!

28.3.2003 - Všichni ti kteří se včera vpodvečer sešli na jednání Zbraslavského zastupitelstva přišli již s jasnou představou jak se celé jednání bude odehrávat. Musím uznat že ani mé představy nepředčila skutečnost. Celé jednání začalo kolem 17:00 hodiny a končilo v půl jedenácté. Probralo se několik obecných rozprav o složení kontrolní komise a jejích povinnostech, rozebralo se téma rozvojového a investičního fondu a jeho zůstatku včetně možností jeho využití.

Byl projednán případ p. Havla z Lahoviček který pod prvním dojmem zapsal do svého dotačního formuláře nižší částku na opravy své nemovitosti než byl výsledný stav. Bylo doporučeno aby p. Havel dodal svůj nový formulář obecnímu úřadu k přehodnocení pro MHMP* potažmo MMR**. Došlo ke schválení minulé verze obecního rozpočtu a dostalo se také i na upřesňující informace o darech které Zbraslavská obec dostala např. od Vídeňské radnice. Tolik k úvodu.
Z vnějšku by se zdálo že vše funguje tak jak má ale to by nesměli být Lahovice a Lahovičky po povodni. Ještě před samotným zakončením programu jednání se několikrát rozprava stočila na povodně nebo i na obyvatele postižených částí. Členové výboru pro odstraňování škod po povodních několikrát vyzvali starostu v souvislosti s jeho předešlými výstupy v televizních zpravodajských pořadech aby přestal „papouškovat“ naučené fráze z Magistrátních jednání a zasadil se konečně aktivně za své postižené spoluobčany. Starosta pak několikrát sám vyjádřil neochotu k aktivnímu jednání a podmínil svůj postoj stanoviskem rady obecního zastupitelstva které mu k tomu teprve musí jasně stanovit závěr. Členové výboru jej pak vyzvali aby se i Zbraslavská radnice připojila k oznámení podezření
<img border="0" src="images/galerie/zastupitelstvo1.jpg" width="400" height="302">
 o spáchání trestného činu spolu s ostatními občany Lahovic a Lahoviček na „neznámého“ pachatele který stále vrší tzv.„Trefilovu hromadu“ a tím ohrožuje bezpečnost celého regionu. Starosta jejich výzvu odmítl neboť: „nejsem přesvědčen že jde o trestný čin ale pouze o přestupek“. Odmítl ale dále diskutovat zda právě toto rozhodnutí nepatří do kompetence vyšetřovatele České policie který k tomu ale musí dostat podnět. Členové výboru ocitovali starostovi některé právní regulativy a paragrafy vodního zákona a Zákona o životním prostředí kde je jasně specifikováno že právní odpovědnost za celou současnou situaci může nést konkrétní viník. Byl vznesen dotaz na specifikaci pojmu „Aktivní zóna***“ který magistrát v souvislosti s územím Lahovic a Lahviček začal používat. Protože ani magistrátní úředníci či vedení obce nebylo schopno tento pojem specifikovat došlo k vysvětlení opět ze strany výboru který si potřebné údaje musel opatřit sám. Znovu byla přednesena žádost o intenzivnější podporu postižených občanů která dosud nebyla organizována. Obec se stále ještě holedbá kolik toho může pro své postižené spoluobčany udělat, ale zatím stále nic nepodnikla.
Celým závěrem jednání se však táhl starostův duch. Téměř každý dotaz či námět byl předem smeten odpověďmi: „Nevím“, „Nic jsem neslyšel“, „O tom mi nikdo neřekl“ nebo „ Nemohu“. Je s podivem že takový politik jakým starosta samozřejmě musí být si nesežene informace kterými proti jeho osobě vystupovali na posledním jednání jeho vlastní voliči nebo odpůrci a při dalším jednání se zcela bez uzardění nechá zaskočit stejnými dotazy. Je-li to nechuť je něco v nepořádku, ale je-li to záměr pak je to trestuhodné. Neboť tím starosta opět uvolňuje další manévrovací prostor opozici která jej dříve nebo později zatlačí do kouta. Starosta by si měl sám za sebe velmi brzy uvědomit že jej toto jednání celkem brzy bude stát křeslo.
<img border="0" src="images/galerie/zastupitelstvo.jpg" width="300" height="226">
Představoval-li si že do svého úřadu vpluje s grácií a s lehkostí sobě vlastní čtyři roky ukočíruje Zbraslavskou radnici bez toho že by si musel pálit vlastní prsty je velmi na omylu. Pak měl tedy ještě nějaký čas počkat a nevcházet do této funkce tak krátce po zničujících záplavách kdy vedení obce potřebuje člověka který dokáže zatnout a makat v době kdy je to nejvíce zapotřebí. Člověka který i přes spáchání politické sebevraždy dokáže hlavou prorážet zeď nadřízených orgánů. Otázka zní zda bychom takového člověka v dnešním zastupitelstvu našli.
Když zhodnotím přínos celého včerejšího jednání dojdu k závěru že jsem v klidu mohl zůstat doma stejně jako v dobách minulých starostů a mohl si alespoň konečně rozřezat ty prkna na kozu. Ale to nesmím dopustit. Povolíme uzdu a už jej nikdy nechytíme. Přijďte příště na veřejné zasedání i VY! Přijďte si poslechnout svého starostu nebo zástupce své obce!
Mám pocit, že když tam zase příště přijdu a budu se ptát na ty samé otázky kdo ví?
Možná že nám starosta bude i odpovídat?!
A možná, že přijde i kouzelník!