Několika měsíční shrnutí aktivit kolem Lahoviček a Lahovic

Několika měsíční shrnutí aktivit kolem Lahoviček a Lahovic

V Lahovičkách, 29. října 2015

 

Přeji příjemný podzimní den všem sousedům z Lahoviček a Lahovic.

 

 Omlouvám se, že se ozývám po dlouhé době. Přes prázdniny jsem se věnovala prioritně své rodině, kterou jsem do června poměrně zanedbávala. Nicméně už jsem zpět, odpočatá, nabitá novou energií a chutí pustit se opět do nevyrovnaného boje s byrokracií. Boj s byrokracií je opravdu vyčerpávající a často mne zaplavuje pocit naprosté beznaděje. Snažím se to nevzdat. Pokud by mezi vámi byli zájemci, kteří by mi/nám chtěli, ať už v rámci APP nebo v rámci komisí MČ Praha Zbraslav, pomoci, budeme moc rádi. Na jaře příštího roku se uskuteční Valná hromada APP, na které budeme volit nové vedení (členy rady), pokud máte zájem do APP vstoupit, prosím, pište nám a volejte. S otevřenou náručí přivítáme nové, aktivní sousedy.

Tolik na úvod a teď se rozepíšu více o tom, co se plánuje, o tom co se podařilo a co ne. Bude toho více, jelikož musím shrnout vývoj věcí od konce června.  Začnu pozitivně. Jak jste si již určitě všimli, podařilo se nám realizovat umístění košů na komunální odpad a psí exkrementy v Lahovičkách. Huráá… nebudete mi to asi věřit, ale jednalo se o více než 5 měsíční úsilí. Samozřejmě jsme žádali o více košů (celkem 6), ale bohužel nám zatím MČ poslala pouze 2. Jeden je umístěn na rohu ulic K Zahradám a Na Staré a druhý koš je před dětským hřištěm. Jedná se sice o malý úspěch v porovnání s ostatními problémy, které nás všechny trápí, ale i tak jsme rádi, že je tady máme. Prosím, využívejte je (u každého koše jsou také zásobníky s pytlíky na psí exkrementy), jen do nich nevhazujte více, než tam patří (psí exkrementy a běžný komunální odpad). Děkuji za pochopení.

Nejvíce jsem vám dlužna informace o dvou studiích – dopravní a protipovodňové ochraně (PPO) Lahoviček a Lahovic.  Co se týká dopravní studie Lahoviček, zde se musím za nás i za MČ omluvit. Přiznám se, že jsme se přes léto této problematice patřičně z důvodu dovolených nevěnovali. Proto nové návrhy nebyly představeny začátkem září, jak bylo slíbeno. Podle informací z MČ by však měly být hotové v horizontu cca 14 dní. Přesné datum zjišťuji. Ve chvíli, kdy budou nové návrhy hotové, budeme vás o tom informovat a následně je vyvěsíme v klubovně APP a dáme vám dostatek času si je prohlédnout a vyjádřit se k nim.

Vše kolem protipovodňová studie (PPO Lahovičky a Lahovice) je z neznámých důvodů drženo v tajnosti na Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Víme jen, že studie byla vyhotovena a předána na MHMP již v květnu tohoto roku. Nicméně MHMP jí drží v tajnosti a i přes několik výzev ze strany paní starostky Vejvodové, nejsou ani MČ ani nám (APP) výsledky studie známy. Bohužel jsme opět ve slepé uličce – předchozí vedení MHMP, které s námi komunikovalo a bylo ochotno se Lahovičkami zabývat, skončilo a současné vedení opět hází Lahovičky přes palubu. Opět se naplno roztočil byrokratický kolotoč emailů, schůzek, telefonátů, ale prozatím bohužel bezvýsledně. Věřím, že vás tato zpráva rozčiluje stejně jako mne. Věřte mi, že se opravdu snažíme studii získat, ale ze strany MHMP jsou nám pouze házeny klacky pod nohy.

Tolik k tomu, co se událo a o čem jste již byli informováni, či viděli na vlastní oči. Nyní bych se ráda věnovala tomu, co plánujeme v rámci několika příštích měsíců.

Na začátku měsíce října jsem roznesla po Lahovičkách  letáky o participativním rozpočtu, neboli výzvě MČ směrem k občanům, aby se zapojili do tvorby rozpočtu MČ pro rok 2016 tím, že přinesou na úřad své nápady a projekty, kam a do čeho by měla MČ investovat. Týká se to spíše malých investičních projektů, u nichž budou upřednostňovány projekty, které budou souviset s revitalizací, či využitím veřejného prostoru. Zatím nemám žádné informace o tom, že by se někdo z Lahoviček do této výzvy zapojil. Proto jsem se rozhodla ve spolupráci s několika dalšími sousedy jeden projekt za Lahovičky připravit. Jedná se o prostranství kolem místního rybníku. V průběhu léta jsem vyslechla nejednu stížnost a prosbu (nejen od sousedů, ale také od rybářského svazu z Radotína, který se nám o rybník stará), aby MČ řešila nepořádek, který se u rybníka hromadí stejně jako bezohledné chování některých jeho návštěvníků. Jelikož pozemky kolem rybníku patří panu Kavalírkovi, nemůže MČ na těchto pozemcích uklízet ani sem poslat městskou policii. Proto v současné době vyvíjíme snahu, aby se MČ domluvila s panem Kavalírkem tak, aby se z rybníka stal veřejný prostor, který by si MČ bezúplatně od pana Kavalírka pronajala. Teprve pak by se o něj MČ mohla starat, umístit zde odpadkové koše a lavičky. Zda li bude projekt posouzen kladně nebo ne a zda li bude podepsána dohoda mezi MČ a panem Kavalírkem, nevím. Mohu jen říci, že se snažíme, abychom se příští léto mohli z rybníku a prostranství kolem něj těšit, aniž bychom museli procházet kolem hromad s odpadky.

V neposlední řadě bych vás chtěla informovat o tom, že minulou neděli proběhla výroční schůze 100pro, na které jsem byla tázána na to, co nás v Lahovičkách trápí a jaké máme požadavky vzhledem k MČ a jejímu rozpočtu na rok 2016. Odpověděla jsem bez konzultace s vámi se všemi, doufám, že se na mě proto nebudete zlobit.  Vaše náměty a nápady, do čeho by měla MČ v roce 2016 dále investovat, mi můžete psát do konce letošního roku. Pokusím se je do jednotlivých kapitol rozpočtu následně prosadit.

Zatím jsem za Lahovičky uvedla tyto požadavky:

1.       Pravidelná údržba chodníků podél ulice K Sádkám, které TSK ani firma Prostor uklízet nebudou, jelikož se jedná o nezkolaudovanou komunikaci. Denně tam potkávám mnoho z vás, ať už na procházce se psy, s dětmi, maminky s kočárky a také skupinky z místních neziskových organizací. Po chodníkách nelze v mnoha místech projít a je nutné vstupovat do vozovky, což je vzhledem k rychlosti, kterou zde vozidla jezdí, značně nebezpečné.

2.       Přístřešek pro kontejnerové stání u vjezdu do Lahoviček. Připadá mi dost nevzhledné, že první co vidíte při vjezdu do obce, jsou kontejnery. MČ si nechala vypracovat návrhy pro nová kontejnerová stání na Zbraslavi a my jsme požádali, aby mezi prvními kontejnery, které budou schovány, byly i ty naše.

3.       Zahradní úprava zeleného prostranství před kontejnery tak, abychom byli alespoň částečně odděleni od Strakonické ulice a sjezdu na Radotín. Věřím, že tzv. zelená stěna by mohla vytvořit důstojný vjezd do obce a zároveň zamezit vyhazování odpadků k našim kontejnerům z náhodně projíždějících aut.

 

Tolik k novinám ve vztahu k MČ Praha Zbraslav a k MHMP, ve kterých se já angažuji. Ráda bych, abyste věděli, že se snažím naše zájmy na úřadu prosazovat. Snažím se, aby náš hlas byl slyšet a aby se s námi počítalo a byli jsme plnohodnotným partnerem při rozhodování o dalším směřování naší městské části. Nicméně mi chybí podněty, připomínky a náměty z vaší strany. Velice bych ocenila, aby mi více z vás sdělilo, co vás trápí, kde a co je potřeba v naší obci zlepšovat. Teprve pak mohu být vaším dobrým zastupitelem, či vyslancem při jednáních vedených na půdě MČ Praha Zbraslav.

 

Těším se na vaše nápady a připomínky, které mi posílejte emailem (deniska.stankova@seznam.cz), vhazujte do schránky (K Zahradám 151), sdělujte na ulici, či volejte na mobil (607 606 550).

 

Příjemný večer všem,

Denisa Staňková