Nález kostry v Břežanech

Nález kostry v Břežanech

14. srpna 2006 18:56:50 - V Dolních Břežanech došlo k nálezu kosterních pozůstatků člověka při výkopových pracích na rozšíření současné školy. Nejde však o oběť násilného trestného činu ale o kosterní pozůstatky muže jež zde byl pohřben přibližně 2000 let před naším letopočtem. Stáří bylo odhadnuto pouze předběžně neboť stále probíhá zajišťování nálezu. Součástí nálezu jsou i bronzové a jiné kovové předměty.
Během nejbližších dní by mělo dojít k očištění a vyzvednutí pozůstatků i ostatních nálezů. Kostra bude poskytnuta k antropologickému výzkumu a předměty budou odeslány k odborné expertize která určí mimo jiné jejich přesné stáří.
Nálezy a jejich četnost v našem regionu nejsou náhodné. Jak uvedl jeden z archeologů jde o lokalitu ve které mnohé kultury zakládaly své osady. Přítomnost řeky a úrodná půda tak dala vzniknout mnoha sídlištím. Dále uvedl:“ Popravdě se dá říci že celé území je jedním velkým nalezištěm. V podstatě na každém katastru okolních obcí se stále skryto nachází minimálně jedno velké archeologické naleziště.“