Mozartova Praha 2006

Mozartova Praha 2006

KDY - 27.6.2006 - V roce 2006 si celý kulturní svět připomene 250 let od narození W. A. Mozarta, jehož tvorba i životní osudy jsou neodmyslitelně spjaty také s Prahou. Výjimečnou roli Prahy v životě W. A. Mozarta dokládá i jeho výrok: „Můj orchestr je v Praze.“

K uctění výročí je připravován projekt MOZART PRAHA 2006, který v průběhu celého roku přinese vedle řady kulturních událostí v rámci aktivit jednotlivých pořadatelů i projekty kulturně a společensky zcela jedinečné. Mozart roku 2006 je hudebníkem klasickým i moderním. Geniální skladatelovo dílo ožije díky interpretaci význačných tuzemských i zahraničních orchestrů a sólistů. K přípravě rozsáhlého projektu se sdružily přední kulturní instituce a organizace garantující jeho vysokou kulturní a profesionální úroveň.

Snahou projektu MOZART PRAHA 2006 je, aby Mozartovo dílo nezůstalo jen prázdným symbolem nebo pouze povrchní znalostí několika jeho populárních skladeb. V Praze našel Wolfgang Amadeus Mozart i jeho dílo inspirující přijetí plné přátelství a obdivu. Interpreti na sklonku 18. století dávali své umění do služeb jeho hudby a sami jí zůstávali obohaceni, stejně jako tehdejší posluchači. Praha i její návštěvníci budou mít v roce 2006 možnost poznat nejen všechna Mozartova díla, která jsou svým vznikem s Prahou spojena, ale i nahlédnout do dalšího obdivuhodného bohatství jeho skladeb. Uceleným projektem koncertních, divadelních, výstavních a dalších společenských akcí se Praha zařadí k ostatním evropským městům, která si připomenou toto významné výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta a jeho hudební odkaz světu.