Magistrát vydělává na našem neštěstí

Magistrát vydělává na našem neštěstí

17.3.2003 -  Podle informací které mi sdělil ředitel úřadu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Vlastimil Liberda, ztrácí ministerstvo trpělivost s Pražským magistrátem. Číše přetekla a bude zřejmě třeba poučit magistrát o jeho pravomocích. Situace se na ministerstvu vyhrotila již v prosinci kdy ministerstvo předalo tisku informaci, že Pražský magistrát přijal již v říjnu 2002 na své konto část dotací pro postižené povodní na obnovu bytového fondu a dosud žádné nepředal postiženým. Magistrát celou částku ponechal na účtu až do začátku února, kdy část odebral z celkového objemu dotací a podle již od října známého klíče, ji rozdělil jednotlivým městským částem.Zbylých třicet procent peněz tak zůstalo uloženo na kontě Pražského magistrátu a mají být použity k dokrytí případných požadavků na dotace. Můžeme se jenom domýšlet jak budou využity finance z úroků tohoto vkladu. Doufejme že na pomoc postiženým a ne na čtvrtletní odměny finančního odboru tohoto úřadu. Samozřejmě nejhorším je na celé věci fakt že Pražský magistrát nebyl do dnešního dne schopen dostatečně vysvětlit proč trvá celá operace tak dlouho. Jihočeský kraj například rozdával dotace již v průběhu listopadu a prosince 2002. Ostatní kraje či městské úřady mají již nyní čisté stoly a mohou se zcela bez problémů věnovat jarním úpravám postižených oblastí. Jen Praha stále přešlapuje a radnice stále neví jak zakončí tuto finanční operaci. Místo práce na řešení celého problému jsou nyní ale zástupci města častěji vidět na oslavách nového prezidenta republiky.
Pro ty kteří přemýšlejí o možnosti podat odvolání nebo změnu v žádosti o dotace mám informaci která vám ušetří mnoho telefonátů které jsem absolvoval já. V případě že máte pocit že jste byl z dotačního fondu neprávem vyškrtnuti nebo máte informaci že Váš dotazník byl nesprávně ohodnocen či projednán obracejte se s ním na zástupce obce tedy pana místostarostu Touška či pana starostu Valentu. Podle informací které jsem získal od vedoucí finančního odboru Pražského magistrátu jsou zástupci obce povinni zpracovat Váš návrh který pak rada obce v případě odsouhlasení vaší námitky poskytne magistrátu a ten pak na základě jejich rozhodnutí postoupí kroky v nápravě jednotlivých stížností. Tedy celou situaci musí posoudit Obecní úřad ( těžko to chtít po MMR které vaši situaci ani nezná ) a pak teprve bude celá záležitost vyřízena. Nenechte se na obecním úřadě zastrašit a požadujte přímo projednání v radě zastupitelstva. To je povinno si dané informace ověřit či získat samo a jeho rozhodnutí pak máte možnost veřejně nebo soukromě napadnout. K takovému jednání budete potřebovat kopii nebo zpracování nového formuláře k udělení dotace, výpis majetku nemovitostí popřípadě katastrální mapu pozemku a samozřejmě silné provazy nervů, včetně dostatečně asertivního vystupování. 
 
Hodně štěstí a pevné nervy!