Lahovičští opět na ulici

Lahovičští opět na ulici

4.3.2003 - V neděli 3.3.2003 zablokovali Lahovičtí občané opět Strakonickou silnici ve směru do Prahy. Vzhledem k situaci že se stále ještě nepodařilo město přesvědčit o nutnosti komunikace s postiženými byl tento záměr celkem jednoznačně přijat obyvateli a ihned po zakončení informativních vstupů členů iniciativy vyrazili občané na silnici. V samém závěru ještě vystoupil p. senátor Eduard Outrata který prohlásil že přijel poslechnout si naše názory aby je pak spolu s dotčenými orgány byl schopen prodiskutovat. „Vám se zdá že s Vámi město nechce mluvit a já bych s tím něco chtěl udělat“ ukončil svou polemiku senátor Outrata ale to se již nespokojený dav Lahovických obyvatel pomalu připravoval k odchodu.

Na Strakonickou silnici vstoupili Lahovičtí občané krátce po třetí hodině odpolední ale oproti očekávání nebyli nijak omezováni represivními složkami ministerstva vnitra, které si zřejmě zapomnělo zapsat datum dalšího protestního shromáždění. Za to řidiči častovaly jejich záda místy nevybíravými urážkami. Dokonce byli i tací kteří pateticky vyhrožovali svými strýčky a tatínky na policejních prezídiích atp.. Zatímco celá protestní akce proběhla na jedničku a nikdo z občanů se nesnažil blokovat dopravu déle než bylo naplánováno, nemohu než vyjádřit velkou nelibost s jednáním řidičů. Svým nezodpovědným jednáním způsobovali konfliktní jednání s pořadatelskou službou a své vozy zastavovali nezřídka o jejich nohy. Jeden takový řidič se vydal i přes důrazné upozornění pořadatele o nebezpečnosti svého jednání na plný plyn za kordonem Lahovických obyvatel. S vítězným úšklebkem málem přejel pořadateli nohu a se slovy „Však oni uhnou“ se snažil prokličkovat mezi protestujícími. Ti ho samozřejmě vpřed nepustili a tak mu nezbývalo než svým vozem ohrožovat pětičlennou rodinu jdoucí jen pár metrů před ním. Tvář onoho člověka si budu pamatovat zřejmě ještě dlouho i díky zpravodajským pořadům České televize kde se dotyčný vyjádřil že nechápe proč ho Lahovičtí občané trestají za to že byli vytopeni. Zjevné nepochopení celé situace podtrhl v denním tisku i p. Burgemaister který tvrdil že nehodlá ustupovat nátlakovým akcím Lahovické iniciativy. Přesto však došlo touto akcí k posunu názorů magistrátu. Postupně se zdá že začíná brát Lahovické vážně. Sláva!!!!