Lahovičští občané: Přidejte se!!!

Lahovičští občané: Přidejte se!!!

26.1.2003 - Ve čtrnáct hodin nedělního odpoledne se sešli obyvatelé Lahoviček a částečně i Lahovic na meetingu uspořádaném Iniciativou za obnovu Lahovic v areálu skladu firmy Autobenex. Během úvodu byl konstatován fakt, že na náš první otevřený dopis Magistrátu a některým ostatním úřadům bylo sice odpovězeno, ale velmi liknavou formou. Protože ale naše základní dotazy nebyly nijak zodpovězeny, byl potvrzen dřívější záměr zablokovat na dobu protestního průvodu Strakonickou silnici ve směru do centra. Zároveň byl představen plán rozvoje naší oblasti tak, jak jej vypracovala magistrátní kancelář pro územní rozvoj Hl. m. Prahy. Vyjádřili jsme svůj hluboký nesouhlas se stavbou přírodního koupaliště.

s infrastrukturou v pásmu záplavové plochy. Zvláštní kontrast má tato stavba s faktem, že si své nemovitosti nemůžeme upravovat dle svých požadavků právě kvůli zákazu výstavby v záplavovém území. Rovněž zazněla výzva obyvatelům okolních obcí Velká Chuchle,

Lahovice, Radotín, Zbraslav, aby se přidali k iniciativě a pomohli tak větším počtem podpisů a členů donutit magistrát k jednání a tím zlepšit postavení své i naše. Jsme nyní všichni na jedné lodi a nikomu tedy nebudeme bránit se přidat a přednést i své požadavky. V závěru byla přečtena nově vypracovaná petice parlamentu, která byla pak stvrzena podpisy přítomných občanů. Následně pak padl termín dalšího meetingu, který se bude konat 2.března 2003 v Lahovicích opět v areálu firmy Autobenex.

Samotná demonstrace proběhla přesně podle plánu. Čtyři automobily zatarasily cestu všem motoristům, kteří se v té době pohybovali po Lahovickém mostě směrem do centra. Tím se v první chvíli zabránilo případným zmatkům nebo kolizi s demonstrujícími.

Tato auta pak celou kolonu držela v bezpečné vzdálenosti od protestujících. Protestující nesli velký počet transparentů, aby upozornili na téma svého protestu okolo projíždějící motoristy. Motoristé v koloně za nimi doprovázeli místy demonstranty nesouhlasným troubením, zatímco okolo projíždějící řidiči ve směru z Prahy máváním zdravili protestující a gesty vyjadřovali podporu. Protestní průvod prošel po Strakonické silnici v plné délce vesnice až k odbočce u bytovek, kde se celý průvod seřadil ke kraji, aby svou přítomností mohl seznámit kolonu stojících automobilistů s příčinami jejich zdržení.

V tuto chvíli celou akci narušil jen jeden z řidičů, který při uvolňování silnice za demonstranty záchytnými automobily do jednoho z nich schválně najel. Nicméně na nic nečekal a z místa velkou rychlostí ujel. Celá akce se ale obešla bez zranění a tak zmačkané plechy vzal čert. Demonstrující navzdory nepřízni počasí vydrželi přibližně ještě půl hodiny poukazovali na své problémy protestem na krajnici. Policejní eskorta dorazila na místo až ve chvíli, kdy byl celý protest ukončen a po rozhovoru s pořádajícími pak už jen řídila plynulé rozpuštění kolony shromážděných automobilů. Akce byla závěrem zhodnocena jako velmi úspěšná, jen reakce zainteresovaných úřadů v médiích jako krajně vyhýbavá.

Jestli chcete pomoci přijďte příště i VY.