Konstrukce u mostu

Konstrukce u mostu

24.4.2003 - Nejzajímavější úkaz se v poslední době objevil na břehu levém břehu řeky Berounky hned za Lahovickým mostem. Vyrostla zde konstrukce dlouhá cca 50metrů s kolejnicemi přímo do vody na které je usazena další konstrukce dvou nezávislých prvků. Protože už ale něco takového známe, víme že jde o prvky které napomáhají rozebírání nebo stavbě pižmo konstrukce dočasného mostu.

Dá se tedy spekulovat o tom, že v nejbližší době dojde k jeho přemístění či rozebrání. Zřejmě tak nastane ve chvíli kdy bude otevřena pravá část mostovky nově postaveného mostu pro silniční dopravu a současný zbytek původního mostu bude uzavřen a zbourán. Tomu samozřejmě nasvědčují i další práce na strakonické silnici kde došlo k citelným změnám v dopravním uspořádání jednotlivých jízdních pruhů.