Koalice zvedla ruce pro opoziční návrh…….

Koalice zvedla ruce pro opoziční návrh…….

5.12.2003 - Středa 3.12.2003 je něco okolo 18:30 a v aule školy v Hauptově ulici probíhá nejvzrušenější diskuze. Téma? Plán rozvoje města Zbraslavi. Jednání se bohužel nezúčastnil starosta jako tvůrce první práce a také jeho koaliční partner zastupitel Karel Tejkal. Zastupitelé však tuto práci dostali k prozkoumání ještě před listopadovým veřejným zasedáním zástupců obce ale díky nabitému programu se na tento bod programu nedostalo. Následující den ( dle jednacího řádu ) tedy mělo zastupitelstvo pokračovat.

Bohužel se však na jednání nesešli zastupitelé i radní v usnášení schopném počtu a naštěstí snad právě díky tomu byl dostatek času na vytvoření opozičního návrhu rozvoje města Zbraslav na toto náhradní jednání.

Proč naštěstí. Zbraslav dlouhá léta trpí tím že žádný z volených zástupců nikdy neměl vizi. Středně či dlouhodobý plán strategického rozvoje obce na které by se pak s opozičními představiteli dohodl jako na mustru ve kterém bude pokračovat každý jeho nástupce. Nejde ani tak o politické cíle do kterých osobně nechci ani řadit třeba dům s pečovatelskou službou který je oblíbeným tématem politického harašení, ale zejména představu jakým směrem by se město mělo ubírat. Má být průmyslovým či obchodním centrem, zónou klidu a oddechu, vilovou čtvrtí či zaprášeným předměstím? Do této sféry můžeme zahrnout několik dalších problémů jako je dopravní a všeobecná infrastruktura, zdravotnictví, stavebnictví apod. Zkrátka a jednoduše plán jehož funkcí je nastavit městu směr a cíl jímž je jak doufám pro nás všechny město pro život.

Tímto úkolem pověřila obec při svém červnovém zasedání své radní. Úkolu se zhostil starosta který přislíbil tento dokument zpracovat do zářijového zasedání. Tento úkol však splněn nebyl. Starosta svou práci předložil až v polovině října. Nebudu zde hodnotit tuto práci snad jen pár připomínek konec konců si ji můžete přečíst i sami. Hodnotu tento dokument samozřejmě má, bohužel však možná jen statistickou. Jeho výčet problémů a možných směrů rozvoje obce postrádá alespoň nástin možnosti jejich řešení. Statistická fakta o počtu žáků a rozvaha nad přáním získání nových z jiných škol má jistý faktický smysl bohužel ale bez nabídnutého řešení tento postrádající. V tomto směru bude muset být město konkrétnější a vyjádřit svou představu o budoucím školství na Zbraslavi poněkud přesněji. Stejně jako konstatování že Včela je obchoďák ve kterém se neobchoduje navozuje jen pocit letargického očekávání věcí přicházejících. Jak jsem již řekl nechci zde ale tento plán hanit ani pochválit. Svou hodnotu dozajista má. Třeba už jen proto že to byl právě tento dokument který jak se zdá rozvířil kalné vody Zbraslavské politické scény.


Opoziční návrh se tak nezabývá toliko statistikou ale přímo stanovuje podmínky, meze a hodnoty kterých lze dosáhnout. Co je ale hlavní obsahuje již i přímé kroky k jeho dosažení což shledávám pro obec jakousi procesní osnovou které se pak nadále dá držet. Navíc obsahuje kroky které se dají s trochou dobré vůle aplikovat již nyní, nebo se o nich v kuloárech dávno bez hmatatelného výsledku jen mluví jako je veřejná soutěž na Zbraslavské náměstí či informační systém pro případy živelných pohrom nebo veřejné informační značení místních ulic.

Samozřejmě obsahuje ale i některé programové body které jsou v současnosti již v běhu. A to zejména Červenomodrobílý program nebo studie dopravní infrastruktury obce. Na druhou stranu ale obsahuje i body které se nepodařilo spustit. Studie o zdravotnictví je naprosto perfektní ukázkou. Byla dána k vypracování již v červnu a do konce srpna měla být předána k projednání zastupitelstvu. Bohužel však ztroskotala na nezájmu či nesnaze vedení obce poskytnout relevantní podklady jejímu zhotoviteli doktoru Vondráčkovi který pak práce na studii z tohoto důvodu musel ukončit.Co je ale hlavní kompromis se podařil. Koalice schválila opoziční návrh programu rozvoje jako širší programové výzvy občanům i zastupitelům k vytvoření opravdu relevantního materiálu pro rozvoj obce. Do konce ledna tak bude možnost odesílání návrhů veřejností i zastupitelstvem tak aby na konci ledna 2004 mohly být tyto projednány na pracovní schůzi zástupců obce na které by se měly jednotlivé body zpracovat do konečného harmonogramu tak aby bylo možné kontrolovat či zadávat jejich plnění starostovi, místostarostovi i radě.
 


Dobrá věc se podařila. Snad neskončí tak jako poslední úkoly zastupitelstva z letošního června z nichž není v současné chvíli hotov ani jeden.
Co říci závěrem? Trošku mne mrzí že mladému starostovi vytřel zrak ten starý, který však stejný materiál mohl zpracovat již za svá minulá dvě volební období. Možná to zamrzí o to více když ten mladý se snažil nastavit tomu starému zrcadlo. Bohužel však šlape ve stejných kolejích a ke změně došlo snad jen v pracovní kázni zaměstnanců úřadu.
 


Tedy alespoň to sám často a rád připomíná…