Kdo byl vlastně vítězem?

Kdo byl vlastně vítězem?

7.1.2004 - Výsledky ankety "OznámkujTE svého zastupitele"


Dne 20.11.2003 byla spuštěna anketa na stránkách Sdružení pro Zbraslav (dále jen „SPZ“), která měla za úkol zhodnotit dosavadní dojem z ročního působení místního zastupitelstva. Cílem celé akce bylo vyhledat názory, komentáře a možná doporučení  zastupitelům, radním či vedení obce, ze kterých by mohli čerpat  podněty a ponaučení pro svou  další práci.


Anketa byla ukončena 17.12.2003 a bylo zaregistrováno 36 platných příspěvků. Respondenti  se rekrutovali především z řad lidí, kteří mají k internetu jako médiu blízko. Tedy pravděpodobně zejména z řad mladší a střední generace obyvatelstva Zbraslavi ale i Lahovic. Internet je však svobodné médium a hranice obce či kontinentů v něm nehrají žádnou roli, takže mohl do ankety přispět kdokoliv.Jaké jsou tedy výsledky ankety?1)      V otázce číslo jedna „Kdo Vás nejvíce překvapil“ zvítězil s přehledem místostarosta Filip Toušek. Jeho hodnocení s 18ti hlasy bylo jedno z nejsilnějších v anketě vůbec. Respondenti vyjadřovali zejména překvapení nad jeho pracovitostí a svědomitostí. Za ním se pak skončil starosta Petr Valenta. Jeho hodnocení bylo slabší co do počtu textových hodnocení a tak vyberu jen namátkou „Rok starostuje“ nebo „poctivost, skromnost, pracovitost“. Třetí se na pomyslném žebříčku umístil zastupitel Karel Tejkal. Toho hodnotili lidé většinou za jeho mimozastupitelskou činnost: „dělá noviny“ nebo „Co slíbí to udělá“.2)      V otázce „Kdo nenaplnil Vaše očekávání“ zvítězil paradoxně starosta Petr Valenta, což z něj činí poněkud kontroverzní postavu. Byl hodnocen jako „Lidsky neschůdný“, „nic neřešící“ a „arogantní“. Negativních komentářů na pana starostu se sešlo zdaleka nejvíce ze všech otázek vůbec. Na druhém místě skončil  jeho politický odpůrce, zastupitel Jiří Ryba, jehož občané viní z „povolební machinace s kandidátkou“ nebo ho označují jako „příliš měkkou opozici“. Ostatní v této otázce splývají v hodnocení, které se může rovnat běžné nenávisti či nesouhlasu s hodnoceným.
 


3)      Nejzajímavější otázkou se stala otázka: „Kterého zastupitele neznáte?“. Zde, s téměř stejným počtem, hlasů zvítězili: zastupitelé Petr Průcha, Michal Stieber, Richard Daněk a radní Pavel Hanzelka. Hodnocení se v naprosté většině shoduje u všech hodnocených: „Nepřišel jsem s ním do styku“ nebo „Neslyšel jsem, že by promluvil“.
 


4)      „Činnost kterého zastupitele považujete za přínos pro městskou část?“ -  v této otázce hlasovali respondenti nejčastěji pro místostarostu Filipa Touška a hodnotili jej slovy „je to přínos“ nebo „sociální politika, kultura“. Druhý se umístnil starosta Petr Valenta s textovou poznámkou „zlepšil chod úřadu“. Třetí skončil Karel Tejkal, který byl pochválen za organizování sportovních akcí.
 


5)      „Vyberte pět politiků, které byste chtěli znovu vidět v zastupitelstvu“. Pořadí vítězů je následující:  Zvítězil: místostarosta Filip Toušek těsně následován zastupitelem Karlem Tejkalem a radním Karlem Nedomou. Jako čtvrtý se umístil bývalý starosta, nyní zastupitel, František Kadleček. O páté místo se dělí zastupitelka Soňa Hasenkopfová se starostou Petrem Valentou.
 


 
6)      „Koho byste zvolili za starostu, pokud by byla přímá volba starosty?“. Tak na tuto otázku odpovědělo jen 31 z celkově 36 hlasujících. Tyto imaginární starostovské mini volby vyhrál současný místostarosta Filip Toušek těsně před úřadujícím starostou Petrem Valentou a zastupitelem Karlem Tejkalem.
 


7)      Bodem sedm bylo přidělení samotných známek jednotlivým politikům. Tyto údaje snad nemá ani smysl komentovat a můžete si je spolu s ostatními výsledky přečíst v přiložené tabulce.
 


Čísla 1-7 v prvním řádku jsou čísly otázek uvedených výše. U otázek 1-6 je uváděn počet hlasů a u otázky 7 dosažená průměrná známka.
 Shrnutí: Co říci závěrem? Snad jen popřát všem zastupitelům do nového roku hodně píle i pracovitosti (aby byli schopni odčinit některé nedostatky či přebytky, které na nich za poslední rok ulpěly), a štěstí, aby se udrželi ve svých křeslech i v novém roce. Všem těm, kteří by se mohli touto anketou cítit poškozeni či zraněni ve své píli či mlčenlivosti, bych rád řekl: „Berte výsledky prosím s rezervou. Je to jen internetová anketa, jíž se účastnil jen malý počet respondentů, a výsledky této ankety nelze brát jako objektivní zhodnocení vašeho ročního působení v zastupitelstvu a na městském úřadě. Dokonce nemusíte ani závidět vítězům, neboť i oni by si měli uvědomit, že jejich vítězství v této anketě není ani zdaleka přesvědčivé. Důležité je pouze to, jaký kus vykonané práce za vámi zůstane."
Anketa pro rok 2003 skončila, ale anketa pro rok 2004 je před námi. Hned od začátku roku bychom se chtěli věnovat několika anketám na různá ožehavá témata. Sledujte prosím stránky www.zbraslav.info, www.lahovice.cz a www.praha16.cz nebo přímo stránky SPZ a snažte se ovlivnit alespoň svým hlasem a názorem budování a správu města, ve kterém chceme žít. Doufáme, že se k anketám připojí více lidí a poskytne tak ucelenější pohled na další rok vývoje Zbraslavi. Za rok, v listopadu 2004, budete mít znovu možnost si "oznámkovat své zastupitele"..