Dvojí tvář internetovým Zbraslavským novinám nesluší

Dvojí tvář internetovým Zbraslavským novinám nesluší

1. listopadu 2006 10:10:38 - Určování hranice mezi osobním (skupinovým) a veřejným zájmem záleží na morálním přístupu každého z nás a pro lidi veřejně činné by mělo být samozřejmostí z podstaty věci. Proto jsem cítil velké zklamání, když jsem si na internetových stránkách <b><a target="_blank" href="http://www.zbraslavskenoviny.cz">www.zbraslavskenoviny.cz</a></b><i> <b>(v současné době byl článek stažen: pozn. redakce)</b></i> přečetl podle názvu nenápadný článek „Říjnové noviny jsou on-line“ z 15.10.2006. Tento článek není ničím jiným než předvolební agitací ve prospěch konkrétní politické strany.
Protože článek byl následně v diskusi na www.zbraslav.info veřejně probírán a kritizován, očekával jsem, že bude stažen a tento exces zapomenut. Namísto toho se však od odpovědného redaktora Zbraslavských novin dozvídám, že je vlastně vše v pořádku, neboť doména je jeho a komu se obsah nelíbí, ať si udělá zbraslavské noviny své. Jenže právě toto vysvětlení má jedno velké „ALE“. Nelze totiž nevidět, že www.zbraslavskenoviny.cz jsou skutečným internetovým zpracováním veřejných Zbraslavských novin tak, jak je všichni v tištěné podobě známe. Je zde archiv, kontakty na redakci a též nabídka a podmínky inzerce v tištěných novinách. Skutečně se přiznám, že jsem si až do 15.10.2006 myslel, že čtu oficiální webové stránky Zbraslavských novin, ať byl majitelem domény kdokoli.

<br><BR>Proto bych rád odpovědného redaktora Mgr. Karla Tejkala i takto veřejně požádal, aby buďto stránky www.zbraslavskenoviny.cz nadále již používal jen jako svůj osobní internetový prostor a odstranil z nich veškerá propojení a podobnosti s tradičními Zbraslavskými novinami anebo aby tato doména byla ponechána výhradně veřejným Zbraslavským novinám, ve kterých příspěvky, jako ten z 15.10.2006, nemají místo. Rozhodněte se, pane magistře, svobodně, ale rozhodněte se nějak. Prosím.
<br>
<br>Tomáš Růžička
<br>tomrose@post.cz
<br>
<br>
<br>
<br><b>------------------Odpověď předsedy redakční rady ZN------------------</b>
<br>
<br><br>Dobré dopoledne,  Tomáši,
<br>
<br>oceňuji, že jste mi svůj článek poslal v předstihu, a tak mohu věcně a rád zareagovat:
<br>
<br><b>a)</b>    Vámi kritizované texty jsem dnes dopoledne nechat z webu www.zbraslavskenoviny.cz odstranit. Vnímejte to jako můj příspěvek k uklidnění nesmyslně vyhrocené povolební situace na Zbraslavi a okolí.
<br><b>b)</b>    Těší mě, že jste až do 15. 10. netušil, kdo stránky www.zbraslavskenoviny.cz vlastní a provozuje. Slibuji, že i v budoucnu půjde jen o interaktivní podporu oblíbeného tištěného média Zbraslavské noviny, pokud o to bude mít vedení radnice zájem.
<br><b>c)</b>    I proto – bude-li zájem o další existenci tohoto webu – vznikne rubrika „Nevyšlo v novinách“, kde bych rád v plném znění a s vysvětlením prezentoval texty, které z jakéhokoli důvodu redakční rada nezařadila do Zbraslavských novin.
<br><b>d)</b>    Váš apel k mému rozhodnutí vyústit ve tři výše uvedené body. Ale pro jistotu to shrnu, rozhodl jsem se, že chci dál co nejlépe provozovat web www.zbraslavskenoviny.cz a pokračovat dále ve funkci „šéfredaktora“ Zbraslavských novin, bude-li o to zájem.
<br>
<br>A douška závěrem. Propagace naší kandidátky na stránkách www.zbraslavskenoviny.cz se objevila v pondělí před volbami, jako přímá reakce na taktéž nikoli 100% korektní kampaň jiných na Zbraslavi kandidujících stran. Někdo využil webové stránky, jiní použili bez souhlasu oficiální plakátovací plochy radnice či znak městské části, další svévolně upravovali ilegálně vylepené plakáty třetích. Ale nechme kanál zavřený. Jak jsem začal, nechci dále eskalovat situaci, a proto jsem vámi kritizované texty odstranil. Věřím, že si i v budoucnu podaří všechny problémy v zastupitelstvu a na Zbraslavi řešit podobně věcně,  klidně a operativně.
<br>
<br>Karel Tejkal,
<br>provozovatel www.zbraslavskenoviny.cz, předseda redakční rady Zbraslavských novin a zastupitel MČ Praha – Zbraslav.
<br>
<br><i>PS: Třeba domenu www.aularegia.cz, kterou též vlastním, mě ani na vteřinu nenapadlo využít proti sdružení, které se jmenuje stejně a na Zbraslavi je poměrně politicky aktivní.</i><br><br><br>