Důležité upozornění ohledně dotací Ministerstva pro místní rozvoj

Důležité upozornění ohledně dotací Ministerstva pro místní rozvoj

Pokud jste na MÚ Praha Zbraslav zažádali o dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, je potřeba, abyste nejdéle do úterý 10. 12. 2013 na MÚ Zbraslav předložili originály dokladů o nákupu materiálu, který byl výhradně použit na opravu prostor. A dále také fotodokumentaci, která zaznamenává stav před opravou a po opravě.

  1. Originály dokladů – hradit lze vše, co je pevně spojeno s budovou a je považováno za součást její hodnoty (dveře, okna, podlahové krytiny, sádrokartony, elektroinstalace, stavební materiál atd.).
  2. Fotodokumentace – max. 3 ks poškozených vnitřních prostor a max. 3 ks prostor po opravě

Po obdržení výše uvedených potřebných dokladů, s vámi bude uzavřena Darovací smlouva a vzniklé náklady budou proplaceny do max. výše 30.000,- Kč. 

V případě dotazů kontaktujte během pondělí Ing. Kohoutovou nebo paní Spáčilovou za sekretariátu pana starosty Háněla.

 

V Lahovičkách, dne 7. 12. 2013

Ing. Denisa Staňková