Důležité upozornění a informace o dění v APP

Důležité upozornění a informace o dění v APP

22.10.2013

 

Dobrý večer,

Omlouvám se, že se ozývám po delší době než jsem měla v plánu. Jsem ráda, že Vám mohu sdělit, že studie protipovodňových opatření pro Lahovičky a Lahovice byla zadána. Věřím, že do konce roku bychom měli znát její výsledky. Pevně doufám, že bude nalezeno nějaké řešení naší stávající situace.

Kromě PPO také aktivně bojujeme proti nelegální skládce a to ve spolupráci s Tomášem Pelikánem, mým tatínkem, Karlem Vaidlem a Soňou Hassenkopovou. Dílčím úspěchem tohoto měsíce je opravení propadlých chodníků a tudíž zvýšení bezpečnosti nás všech. Samozřejmě usilujeme o kompletní opravu všech chodníků včetně nové vozovky v celých Lahovičkách. 

S panem starostou Hánělem jsme se domluvili na pravidelných měsíčních schůzkách, na kterých řešíme nejrůznější problémy – opravu sportovního a dětského hřiště, povodňové plány, údržbu pomníku nebo úpravu zeleně tak, aby se dalo bez problému chodit po chodnících v celých Lahovičkách. Snažíme se, aby se o naši obec pečovalo.

Dále bychom Vás chtěli informovat o prohlášení, které APP připravuje a pod které se budete moci o víkendu ve volební místnosti podepsat. Jedná se o oficiální prohlášení, které bojuje proti vzniku Radotínských jezer za Lahovičkami. Je potřeba zvýšit tlak proti těžbě štěrkopísků za naší obcí. Magistrát hl. m. Prahy připravuje nový Metropolitní plán, ve kterém se stále počítá se vznikem Radotínských jezer (i když v menším rozsahu než byl původní záměr) a především s těžbou štěrkopísků. Je potřeba jasně ukázat, že občané Lahoviček si těžbu a s ní související vznik Radotínských jezer nepřejí. Proto Vás prosíme, abyste o víkendu ve volební místnosti toto prohlášení podepsali. Čím více nás bude, tím lépe. Děkujeme!

V neposlední řadě bych Vás chtěla upozornit, že MČ Praha Zbraslav na svých webových stránkách zveřejnila upozornění ohledně Návrhu obecně závazné vyhlášky, která se týká osvobození od daně z nemovitosti nemovitostí, které byly poškozeny červnovou povodní. Je potřeba, aby si všichni vlastníci nemovitostí a parcel postižených letošní povodní zkontrolovali, že jsou uvedeni v níže přiložených tabulkách. Pokud by tomu tak nebylo, je potřeba nejpozději do 29.10.2013 o této skutečnosti informovat paní Věru Dvorskou prostřednictvím emailu – vera.dvorska@mc-zbraslav.cz nebo telefonem – 257 111 835. Tabulky budou připraveny k nahlédnutí také ve volební místnosti.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na emailu (deniska.stankova@seznam.cz).

Přeji všem příjemný a klidný večer,

Denisa Staňková  

příloha č. 1 k vyhlášce.xls (883712), příloha č. 2 k vyhlášce.xls (218112), návrh vyhlášky.pdf (833550)