Duel "nesmiřitelných"

Duel "nesmiřitelných"

8.3.2003 Tuto sobotu proběhl v Českém rozhlasu 1 ( Radiožurnál ) duel dvou „nesmiřitelných“. Na jedné straně v zastoupení Lahovické iniciativy p Elmer a na straně druhé náměstek primátora p. Burgemaister. Zahřívací kolo otázek absolvovali oba na výtečnou a rozevřeli dopředu několik témat o kterých se chtějí nebo nechtějí bavit. Bohužel pro nás však všechny otázky které na pana náměstka padaly patřily do druhé kategorie tedy těch úmyslně nezodpovězených.


Pan Burgemaister vyjádřil mínění radnice k našim problémům a zahájil názorovou přestřelku zcela v duchu stranických kádrů z kraje: „My víme co potřebujete ale vy o tom co potřebujete vlastně nevíte vůbec nic“. Doslova oplýval informacemi o zpracovaném vodohospodářském plánu oblasti Lahovice, kvalitní 3D simulaci postupu vodní hladiny, o změnách které na tomto území bude magistrát budovat v rámci protipovodňové ochrany okolních obcí. Škoda jen že tyto plány ještě neviděli lidé kterých se tyto opatření budou bezprostředně týkat. V samém závěru pak předvedl své monologické chápání principů diskuze když svého protivníka nepouštěl ke slovu i přes zjevné nesouhlasy p. Elmera.

Musím tedy zkonstatovat že p. Burgemaister během celé diskuze vytáhl několik ohraných nejapných argumentů které si zřejmě neověřil a že během celé diskuze byl rozhodnut proti Lahovickým občanům zvednout vlnu odporu na straně veřejného mínění. Učil-li svého soka kde jsou stanoveny hranice zákonnosti určitých výroků byl to on který svým vystupováním jen stěží balancoval na samé hranici.

Vlastní iniciativa radnice o projednávání řešení samostatně, tedy s každým občanem nebo rodinou, je naprosto jasně směřována s účelem rozdrobit náš problém na jednotlivé jednání kde by pak schopný řečník nebo úředník, kterým on samozřejmě je, mohl lépe operovat se svými argumenty a tak snáze vnutit každému z nás svůj postoj. Jednotlivci se vždy dobře manipuluje než s dobře organizovanými celky. Vážení spoluobčané vydržme spolu! Jen tak máme šanci dokázat!!!!!!!

Velký dík patří p. Elmerovi který byl ochoten se s tak těžkým protivníkem jako je pan náměstek primátora Burgemaister, utkat. Na závěr mé přání:“Jen houšť“!!!!!