Doprava na území Prahy 16

Doprava na území Prahy 16

2.10.2003 - V nedávné době vyšel v novém periodiku Noviny Prahy 16 článek pana ing. Holuba, bývalého starosty městské části Praha - Radotín. Ve článku se široce rozepisuje o zájmech své městské části na stavbě nového městského okruhu, tedy stavby 513 a 514 které mají překlenout celé Vltavsko Berounkovské údolí. Jde o stavbu která přinese jisté odlehčení současné dopravní situaci v centru Radotína a Lochkova. Ale za jakou cenu!

<br>Nepatřím k absolutním zastáncům této stavby ale ani k jejím zarytým odpůrcům. Znám dopady této stavby na celkovou dopravní situaci na území hlavního města. Je bezesporu důležité tuto stavbu postavit a předat k užívání motoristům a to zejména těžké tranzitní dopravě. Ale nalejme si čistého vína. Stavba sice významně ulehčí Radotínu a Lochkovu ale na druhou stranu přinese dost významné problémy do jiných částí obvodu Prahy 16. Jde zejména o obce Lahovice, Lahovičky a Zbraslav.
<br>
<br>Bez dostavby dalšího traktu Jesenice > D1 se pouze přesune celková zátěž z této těžké dopravy na ulici Strakonickou. A to ve směru do centra Prahy. Řidiči těžké nákladní dopravy celkem brzy zjistí že kapacita současné dopravní infrastruktury Jesenice > D1 nestačí jejich potřebám a svá vozidla opět stočí k Barrandovskému mostu. Tedy současný Pražský okruh v našem místě využijí pouze dopravci s cílem v lokálních obcích nebo v některém z tržišť na Libuši a pochopitelně ti kteří svůj transit směřují na Strakonickou. A tak celkové odlehčení dopravy lze čekat nejdříve okolo roku 2010 s dostavbou napojení k D1. Jisté změny by však mohl okruh zaznamenat ve víkendových zácpách odjíždějících nebo se navracejících řidičů. Ale pouze jisté. Mnoho motoristů kteří míří z ulice Strakonická, K přehradám a z Plzeňského směru využijí této rychlostní komunikace k rychlejšímu dosažení svého cíle v tomto případě Jižního města, nebo v opačném směru až po dostavbě napojení na D1 k sídlištím Řepy, Barrandov možná i Černý most.
<br>Je zde ale jedno velké ale. Současná síť dopravních staveb v centru není schopná současnou dopravu pojmout. Praha zůstala jako jediné historické město v Evropě netknuté válečnými konflikty ( a teď neříkám že je to špatně ) ale díky tomu je svými základy stále založená na gotickém principu infrastruktury s neširokými ulicemi a domy nahuštěnými v malých aglomeracích s naprostým nedostatkem volného parkovacího prostoru. I když mnohé snahy o zlepšení byly, vždy zanikly s nedostatkem finančních prostředků na jejich výstavbu nebo rozšíření nabídky. A tak jakýkoli městský okruh byť seberychlejší nevyřeší současný problém s nízkou propustností dopravní sítě. Závěr číslo jedna: i přes stavbu okruhu se tedy bude dále stát ve frontách a to jak na okruhu tak i mimo něj. To ale Radotín nyní trápit nebude. Za to ostatní si užijí své. V Lahovicích přinese výstavba celkové nahuštění dopravy skrz obec o více než 400%. Byť nadzemně je to obrovský nárůst exhalací se kterými se budou Lahovice, Lahovičky, Zbraslav, Komořany, Modřany ale také Radotín muset vypořádat. Zejména v zimních měsících s nastupující inverzí a v letních měsících kdy za bezvětrných veder stoupá hladina přízemního ozonu a jednotlivých exhalací nad únosné míry již dnes. Situace je taková že už dnes jezdí naši astmatici nadýchnout se vzduchu na Baně nebo za Cukrák. Zbraslav bude třeba tento městský okruh stát mimo jiné historické náměstí. Tudy právě povede tranzit dopravy ze směru Strakonická > K Přehradám. Statisticky je dnešní zátěž 500 automobilů denně a jaký přírůstek bude po přestavbě to lze jen těžko předpokládat. V Lahovicích však  odmítl obecní úřad zřízení automatické imisní stanice.
<br>Ve svém článku pan Ing. Holub mluví o aktivitách pana Kužvarta který vznesl k celému dopravnímu uzlu mnoho připomínek a dotazů a tím případně zpozdil celé řízení o umístění stavby. Možná že ale díky tomu bude stavba o něco lepší než je v dnešních plánech. Jeho idea nechat si vše nejdříve projít hlavou a pak teprve říznout se mi ostatně líbí více. Výkřiky že neví jak se dusí obyvatelé Radotína za současné situace jsou sice pravdivé ale na druhou stranu si zřejmě dovede představit jak se budou dusit obyvatelé Lahovic po dostavbě okruhu zítra. Nelze za cenu odlehčení situace v jedné části města zhoršit situaci v jiné obci. Za cenu malého dopravního zatížení Radotína ponesou několikanásobně větší zátěž občané Lahovic kteří budou celou stavbou ovlivněni samozřejmě nejvíce. Bude snad Radotínský úřad nakupovat čističky vzduchu a přispívat Lahovickým občanům na jejich provoz výměnou za vyřešení dopravní situace Radotína? Akce vždy nese i reakci. Je Radotín i Lochkov připraven převzít odpovědnost nad tak výrazným zásahem do ekosystému společné kotliny? Tím tato stavba bezesporu je. Nese sebou příliš mnoho teoretických neznámých než je zdrávo. Nikdo dnes není schopen například odhadnout jakou míru zhoršení kvality ovzduší a to i ve změnách směru a vytrvalosti větrů spolu se změnou podnebí kterou tato stavba s sebou přinese. A tak i předpoklad rychlého rozptylu exhalací v místech ovlivněných stavbou bere za své jako proměnná která může ale také nemusí vyjít.
<br>Stavba sama je navíc velmi drahá. Celková suma na vybavení a stavbu 513 a 514 dosahuje částky 20 mld. Korun. Nedovedu si představit že by její následné „záplatování“ bylo nadmíru levné a proto se dá očekávat že bude město i ŘSD nuceno uvalit na provoz této komunikace v blízkém budoucnu mýtnou daň. Neboť stavební firmy působící v regionu které zejména přispívají k totálnímu vytížení Radotína těžko budou lepit svým nákladním automobilům dálniční známky. Vynalézavá většina Českého národa tak bude stejně využívat levnější variantu průjezdu Lochkovem či Radotínem. Doufejme jenom že se takto nestane její stavba pražským Temelínem.
<br>Zastavím se ale ještě u jedné části článku ve které Ing. Holub sděluje plánovanou výstavbu komunikace spojující po pravém břehu Vltavy Strakonickou silnici s Lipenskou velkotržnicí a následným napojením na Černošce. Ta je prý podmíněna stavbou městského okruhu. Je zajímavé že to byl právě on kdo se nevybíravě vyjádřil k plánované stavbě železniční vlečky k Radotínskému přístavu která je mimo jiné již zařazena do současného plánu rozvoje HLMP a připravena k výstavbě bez připomínek. Ta bude velkou měrou negativně působit na výši hladiny při povodních v Radotíně. Na druhou stranu ale podporuje zřízení komunikace která přinese ještě výraznější zásah do již tak katastrofálního stavu místa které mělo zůstat téměř panensky netknuté od staveb typu sypaných hrází. Tím samozřejmě dle pravidla „Po nás potopa“ podporuje stavbu která velmi negativně ovlivní zejména obce jako jsou Lipence a Černošice. Případné změny se ale samozřejmě citelně dotknou odtokových poměrů i v samotném Radotíně.
Závěrem bych ale chtěl říci několik slov. Nechme pány Kužvarty dělat jejich práci. Možná že díky nim se zatím naše město ještě dá obývat. Jeho připomínky pokud vím nikdy nebyly nad rámec rozumných výtek. Rád bych se ale také zeptal Radotínského a Lochkovského starosty, radních i zastupitelů. Jste připraveni převzít zodpovědnost za stavbu této komunikace? Na druhé straně Prahy byla výstavba pozastavena. Důvodem byl všeobecný nesouhlas přilehlých obcí a nevyřešené otázky zásahu do životního prostředí. V tuto chvíli lobuje ŘSD na naší straně Prahy aby alespoň někde mohl prostavět přidělené finanční prostředky. Stavba na severu se výrazně protáhne a tak je zapotřebí začít se stavbou zde. To je fakt se kterým se budeme muset smířit.
<br>Co říci závěrem? Měli bychom se začít rozmýšlet za pomoci svých hlav a málo bychom měli naslouchat populistickým politikům kteří mohou podlehnout síle lobistických skupin stavebních firem či organizací typu ŘSD. My zde budeme vychovávat své děti. My budeme vždy jen šmouhy na oknech jejich automobilů.