Dobrý den,

Dobrý den,

5.8.2004 - Vážení sousedé, jsme na křižovatce, někteří z nás se rozhodli Lahovice opustit a najít si bydlení na jiném místě. Ale většina občanů Lahovic a Lahoviček  je rozhodnuta žít ve svém domově dál.

Vy kdo zde chcete nadále žít, budete  postaveni před mnoho problémů, které před vám přinese život v této lokalitě. Za všechny uvedu jeden příklad, který se bude, pakli-že se plány uskuteční týkat velmi výrazně kvality života v Lahovicích. Mluvím o zamýšlené těžbě štěrkopísků.

Podrobnější informace naleznete v článku Tomáše Pelikána ve Zbraslavských novinách číslo 7/2004. Měli byste proto být připraveni se o své práva starat. Tuto starost můžete přenést na již za tímto účelem vytvořenou organizaci, Asociaci postižených povodní. K tomu aby tato asociace plně odrážela nové skutečnosti a stav, je nutné zvolit její nové vedení, které by mělo být složeno z lidí v Lahovicích žijících a ochotných se ve věci angažovat.

Prosím zamyslete se nad tím  a připravte si své návrhy na schůzi Lahovických občanů, kterou bych rád svolal na 29. září ve večerních hodinách.  Považoval bych za výborné, když budete již na můj  dopis
reagovat svými návrhy, názory nebo připomínkami.
<br><br>
Děkuji