Distribuce dotazníků probíhá

Distribuce dotazníků probíhá

12.3.2003 - Vážení spoluobčané,
<br><br>
zvažme dobře svá rozhodnutí a vyplňme jej tak jak se celé Vaše rodiny shodnou. Nechť nikdo není z rodinných tribunálů vyškrtnut. Uvažte co je pro Vás rozhodujícím faktorem u jednotlivých možností výběru. Vím že pro mnohé z nás jsou tyto dotazy velmi nepříjemné ve světle loňských událostí. Rozhodnutí je dnes na nás všech za jaké řešení budeme zítra bojovat.<br>Dotazní formulář je distribuován do jednotlivých domů. Zde se pak vlastníci musí shodnout na znění odpovědí na tak závažné otázky. Neberme tuto akci na lehkou váhu, na základě jejích výsledků budeme moci tlačit město k našim cílům.
<br><br>Dotazníky vracejte na tyto kontaktní osoby níže v seznamu nejpozději do 29.3.2003. 
<br>
<br>    Stanislav Žufníček , K Řece 54,159 00 Praha 5 - Lahovičky  
 
<br>    Karel Rada, K Zahradám 93, 159 00 Praha 5 - Lahovičky
<br>    Josef Elmer, Na Staré 148, 159 00 Praha 5  - Lahovičky  
<br>    Vladislav  Biskup, Na Staré 143, 159 00 Praha 5  - Lahovičky
<br>    Karel Vaidl, K Zahradám 159, 159 00  Praha  5  - Lahovičky        
<br>    Soňa Hasenkopfová,  K Závodišti 101  - Lahovičky           
<br>    Miluše Benešová,   Lahovská 9 – Lahovice
<br>
<br>
Případné dotazy na znění otázek a jednotlivých možností či jejich odpovědí kontaktujte prosím funkcionáře Povodňového výboru.
<br>
<br>
Přeji pevné nervy.