Diskuzní panel ohledně budoucnosti soutoku

Diskuzní panel ohledně budoucnosti soutoku

 

Vážení sousedé, 

 

Ráda bych Vás jménem svým i jménem naší asociace pozvala na diskuzní panel ohledně budoucnosti Lahovické nivy a soutoku Berounky a Vltavy. Toto setkání pořádá Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ve spolupráci s MČ Praha Zbraslav. Jedná se o naprosto zásadní diskuzi nad budoucností tohoto území za přítomnosti nejen zástupců IPR ale také starostů okolních městských částí. Je velice důležité, abychom se k navrženým řešením vyjádřili také my, občané žijící na tomto území, a jasně a zřetelně vyslovili naše přání, co se budoucnosti tohoto území týká.

Zástupci IPRu budou na tomto setkání prezentovat "Koncepci pražských břehů", kterou vypracovali s podporou pana primátora Hudečka. Jedná se o velice zajímavou koncepci nastíňující možnosti využití celé lokality pro rekreační a sportovní účely, přičemž nezapomíná zmínit ani stávající problémy, kterými jsou např. nulové propojení pro pěší chodce s MČ Praha Zbraslav. Odkaz na stránky Magistrátu, kde je tato koncepce ke stažení je zde:

http://www.iprpraha.cz/clanek/195/koncepce-prazskych-brehu

 

Upřímně Vás žádám o co největší účast na tomto setkání. Jedná se o jednu z vyjímečných diskuzí, jejímž výsledkem by mělo být komplexní a hlavně smysluplné budoucí řešení a využití celé oblasti. A co je nejdůležitější - v rámci této diskuze budeme mít příležitost znovu a hlasitě projevit náš nesouhlas s plánovanou těžbou šterkopísku za Lahovicemi.

 

Prosím, přijďte vyjádřit Váš názor příští středu 8. října v 17:30 do Městského domu na Zbraslavi (U Malé řeky 3), kde se diskuze uskuteční.

 

Těším se na viděnou s Vámi, 

 

Ing. Denisa Staňková

kandidující za 100pro Zbraslav (č. 4)

 

KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ_plakát A 4.pdf (2161121)